nieuws

‘Voorkruipzorg’ niet toegestaan

Gezond werken

Eind vorig jaar kwam naar buiten dat het Kennemer Gasthuis in Haarlem patienten tegen betaling hoger op de wachtlijst plaatste. Die constructie kwam tot stand na bemiddeling van Quality Medical Services.

 

De NZa heeft het betrokken ziekenhuis en het bemiddelingsbureau hierop aangesproken en verzocht deze werkwijze te stoppen’, aldus de NZa. Of betaalde zorg in de toekomst wel wenselijk is, is volgens de autoriteit aan de minister van Volksgezondheid. Maar minister Klink stelt in antwoord op Kamervragen dat hij ‘geen reden ziet af te wijken van de huidige werkwijze, waarbij de NZa erop toeziet dat de Wet marktordening gezondheidszorg wordt nageleefd’.

 

In het geval dat de NZa onderzocht, kreeg het ziekenhuis in ruil voor een snellere behandeling van de patient een vergoeding van maximaal 900 euro per geval. Het bemiddelingsbureau brengt dat geld vervolgens in rekening aan zijn opdrachtgevers, onder meer werkgevers en sportclubs.

De autoriteit wijst er nog op dat verzekerden altijd recht hebben op zorgbemiddeling van hun verzekeraar.

 

Meer over de activiteiten van het Kennemer Gasthuis vindt u hier.

Reageer op dit artikel