nieuws

3 tips voor gezond langer doorwerken

Gezond werken

We werken in Nederland tot op steeds hogere leeftijd door. Hoe kan de zorg voor gezondheid daar bij helpen? De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) geeft drie aanbevelingen.

3 tips voor gezond langer doorwerken

Arbeidsparticipatie, werken dus, is voor veel mensen een belangrijke waarde die hen ook nog eens langer gezond houdt. Langer doorwerken houdt bovendien collectieve voorzieningen betaalbaar. Een levensloopperspectief zou volgens de RVZ de insteek moeten zijn van duurzame inzetbaarheid. Want de context van werknemers verandert met de jaren. Jongere werkenden zorgen voor jonge kinderen, oudere werkenden verlenen mantelzorg of kampen zelf met klachten. Werkgevers, werknemers en zorgverleners moeten daarom bijtijds investeren in gezond langer doorwerken. Door preventie en door te anticiperen op gezondheidsrisico’s in brede context. Bij gezondheidsbeperkingen moet aanpassing van het werk mogelijk zijn. Om dit te bereiken geeft de RVZ drie aanbevelingen.

1. Duurzame inzetbaarheid aanpakken vanuit de levensloop

Duurzame inzetbaarheid moet expliciet op de agenda staan van overleg tussen werkgever en werknemer, en zo nodig ondersteunende zorgverleners. De levensloop van werknemers moet daarbij het uitgangspunt zijn. Binnen een bedrijf is dit gesprek te koppelen aan de HR-cyclus. In zo’n gesprek moet aandacht zijn voor gezondheid, employability, arbeidsomstandigheden en de combinatie werk-privé, nu en in de toekomst. Als basis daarvoor kunnen instrumenten dienen die partijen bewust maken van risico’s rond arbeidsomstandigheden (RI&E), gezondheid (PMO) en de combinatie van werk en privé (WAI en Balansmeter). Dit gesprek over gezond langer doorwerken kan leiden tot de wens om bepaalde interventies in te zetten.

Interventies
Betrokken professionals zoals bedrijfsartsen moeten zicht hebben op de effectiviteit van interventies. Daarbij kan het gaan om gezondheidsinterventies, maar ook om scholing, werkaanpassingen en mantelzorgondersteuning. Een zzp’er moet hier in principe zelf over nadenken, maar kan ook professionele ondersteuning inschakelen. Verder kunnen zzp’ers zich organiseren of zich aansluiten bij een (regionaal) netwerk.

Individueel of collectief
Een deel van de werkenden kan het gesprek over gezond langer doorwerken zelf voeren en verantwoordelijkheid nemen voor eigen inzetbaarheid. Een ander deel heeft ondersteuning of coaching nodig. Ook de inzet van collectieve programma’s kan duurzame inzetbaarheid bevorderen. Beschikbare informatie over risico’s op bevolkingsniveau kan hiervoor als basis dienen. Werkenden, werkgevers en professionals kunnen dit gezamenlijk organiseren op bedrijfs- of brancheniveau of binnen een regionaal netwerk. Zij kunnen deze expertise of collectieve interventies ook inkopen bij commerciële partijen zoals arbodiensten.

2. Meer zicht op de kosteneffectiviteit van interventies

De Raad constateert een gebrek aan interventies om specifiek langer doorwerken van oudere werknemers te stimuleren. Verder is er weinig zicht op de kosteneffectiviteit van interventies. Dit kan implementatie ervan in de weg staan. Ook betrokken professionals zoals bedrijfsartsen moeten zicht hebben op de kosteneffectiviteit van interventies.

3. Meer aandacht van zorgverleners voor participatie

De Raad vindt het belangrijk dat zorgverleners meer aandacht hebben voor (arbeids)participatie van mensen. Ten eerste moet de reguliere zorg participatie als een belangrijk behandeldoel zien. De branche neemt dit wel al steeds vaker mee bij de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, maar de toepassing in de praktijk blijft achter. Individuele zorgplannen, waarin patiënten met zorgaanbieders afspraken vastleggen, zouden ook kunnen bijdragen aan de aandacht voor participatie in de curatieve zorg. Want voor patiënten zal participatie een belangrijk doel zijn. Ten tweede moet de samenwerking verbeteren tussen de arbeidsgerelateerde en de reguliere zorg. Opdat een patiënt niet onnodig lang uit het arbeidsproces is en tijdig bij de juiste hulpverlener terechtkomt. Een grotere verantwoordelijkheid voor werkenden kan dit stimuleren.

Bron: www.rvz.net

 

> TIP: Snel naar betrouwbare antwoorden? Registreer u gratis bij de Arbo Vakbase.

Reageer op dit artikel