nieuws

Succes met nieuwe PSA-lijst

Gezond werken

Met een nieuwe vragenlijst blijkt het relatief eenvoudig om in een preventieve fase medewerkers in beeld te krijgen die risico lopen op overspannenheid of burn-out. Juist in deze fase is met een goede aanpak het herstel van de persoonlijke balans te realiseren en langdurig verzuim te voorkomen.

Succes met nieuwe PSA-lijst

Om van een overspannenheid of burn-out te herstellen is vaak veel tijd nodig. De Return to Work Calculator van de NSPOH geeft prognoses voor herstel, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau, verwachte hervatting en diagnose. Deze herstelperiodes variëren tussen 174 en 380 dagen, gebaseerd op Nederlandse praktijkcijfers.

Nieuw vragenlijst

Zoals Minister Asscher stelt, is het belangrijk om preventieve instrumenten in te zetten om de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen. Recent is door bedrijfsarts en A&O-deskundige Jurriaan Blekemolen aan het Coronel Instituut van het AMC een wetenschappelijk onderzoek gestart. Dit onderzoek betreft de toepassing van preventieve instrumenten bij het voorkomen van gevolgen van PSA. Door middel van literatuuronderzoek is vastgesteld welke vragenlijsten het meest gevoelig zijn op de eerste gevolgen van PSA. Het gaat daarbij om de volgende:

  • herstelbehoefte schaal uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid;
  • de verkorte 4 Dimensionele Klachtenlijst;
  • de stressmodule uit de Depression Anxiety Stress Scale;
  • de Utrechtse burn-out schaal;
  • de schokverwerkingslijst gericht op ingrijpende gebeurtenissen.

Op basis van deze vragenlijsten hebben de onderzoekers een nieuwe vragenlijst vastgesteld, volledig gericht op het vaststellen van PSA. Deze nieuwe vragenlijst is recent in de praktijk toegepast bij een organisatie die PSA als grootste risicofactor had geduid en daar in haar beleid ook structureel aandacht aan geeft. De inzet van de lijst is gekoppeld aan het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor deze organisatie.

Resultaten

Uit de eerste resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de groep medewerkers die risico loopt, aanzienlijk groter is dan in eerder PMO was vastgesteld. Met andere woorden: door de toepassing van de nieuwe set gevoelige vragenlijsten stijgt de groep medewerkers die risico loopt van 12 procent naar ruim 32 procent. Uit de spreekuren met deze groep medewerkers blijkt dat ruim 20 procent te helpen is met een interventie als coaching of psychologische hulpverlening. Ook blijkt dat voor veel van deze medewerkers ongunstige arbeidsomstandigheden de belangrijkste factor vormen in het ontstaan van hun klachten.

Risico’s beperken

Via het wetenschappelijk onderzoek zullen de onderzoekers deze medewerkers de komende tijd verder volgen. Op basis van her-metingen zullen zij het effect van deze preventieve aanpak verder onderzoeken. Nu al blijkt dat het relatief eenvoudig is om medewerkers die risico lopen in een preventieve fase in beeld te krijgen. Juist in deze fase is met een goede aanpak het herstel van de persoonlijke balans te realiseren en langdurig verzuim te voorkomen. De hierbij gemeten deelnemerstevredenheid ligt op een hoog niveau (ruim boven de 85 procent).

Auteur: Ruud Braams, www.vitide.nl

> Meer weten over het voorkomen van PSA? Volg de cursus Psychosociale arbeidsbelasting

Reageer op dit artikel