nieuws

Ziekte en werk: wie legt de link?

Gezond werken

Het is de moeite waard om beter te kijken naar het voorstel om een onafhankelijk instituut op te richten om beroepsziekten te diagnostiseren, vindt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Ziekte en werk: wie legt de link?

Volgens de NVAB hebben bedrijfsartsen als kerntaak het opsporen, behandelen en voorkomen van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen. Dit is in het belang van de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Bedrijfsartsen signaleren risico’s in werk. In de praktijk is het echter lastig de link vast te stellen tussen ziekte en werk als belangrijkste oorzaak. Die oorzaak kan ook liggen in blootstelling buiten het werk of persoonlijke gevoeligheid.

Compensatie

Naast de medische aspecten voeren werkgevers en werknemers juridische procedures over de erkenning en compensatie van beroepsziekten. Daarbij gaat het om een juridische claimbeoordeling waarin de bedrijfsarts geen rol heeft. Overeenkomstig de Arbowet moet de werkgever de gezondheid van werkenden beschermen door goede arbeidsomstandigheden en preventie.

Directe link

Bij een eventuele schadeclaim over beroepsziekten spelen er twee vragen: heeft werk in overwegende mate geleid tot de aandoening (de directe link tussen ziekte en werk oftewel het causaal verband) en heeft de werkgever zijn zorgplicht voldoende ingevuld? Bij de beantwoording van die vragen moet de bedrijfsarts een signalerende functie houden. Vaak zal er verder nadere medische diagnostiek nodig zijn, en ook onderzoek naar de blootstelling op de werkplek.

Claimbeoordeling

In het kader van de claimbeoordeling zou een extern instituut de juridische weging van de feiten op zich kunnen nemen. Een ander voordeel kan zijn dat erkenning van de verantwoordelijkheid sneller duidelijk is. Herstel en re-integratie kunnen vlotter verlopen als er geen langdurige onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid voor de beroepsziekte.

 

> Lees hoe u beroepsziekten kunt voorkomen aan de hand van een aantal casussen met praktische aanpak en maatregelen, in het boek ‘Beroepsziekten voorkomen‘.

Reageer op dit artikel