nieuws

7 x werken aan positieve gezondheid

Gezond werken

Alle werknemers hebben wel iets. Dat kan variëren van een chronische ziekte tot hoofdpijn of pijn in de nek. Dat heeft gevolgen voor henzelf, maar ook voor de organisatie waarvoor zij werken. Hoe kunnen zij toch op een plezierige manier aan het werk blijven?

7 x werken aan positieve gezondheid

Als mensen horen dat zij een chronische aandoening hebben, staat hun wereld even behoorlijk op zijn kop. Daarnaast ervaren zij vaak beperkingen in het dagelijks leven, moeten zij accepteren dat hun gezondheid achteruit gaat en is werkbehoud niet meer een vanzelfsprekendheid. Door te werken aan positieve gezondheid krijgen zij weer de regie over hun leven en hun werk.

Veerkracht

Vaak blijkt het haalbaar en is het bovendien raadzaam om (deels) aan het werk te blijven. Werkbehoud loont, omdat het bijdraagt aan herstel en vermindering van klachten. Bezig zijn met dingen die ze wel kunnen, zorgt voor een positieve impuls in het dagelijkse leven van mensen met een chronische ziekte. Dit zorgt er weer voor dat zij meer veerkracht krijgen om met hun chronische ziekte om te gaan. En daarmee is de cirkel van positieve gezondheid rond.

7 praktische tips

Fit for Work biedt 7 praktische tips om werknemer en werkgever te ondersteunen in hun streven naar positieve gezondheid. Met als vooropgezet doel: samen oplossingen bedenken om aan het werk te blijven en te werken aan weerbaarheid.

  1. Leidinggevenden hebben grote invloed op iemands werkvermogen: vraag de werknemer wat hij op werkgebied kan en wil doen.
  2. Ga samen met de werknemer na welke mogelijkheden er zijn om zo veel als haalbaar aan het werk te blijven of gedeeltelijk te blijven werken.
  3. Voorkom (volledig) ziekteverlof van de werknemer, waardoor werknemer en organisatie te maken krijgen met de Wet Poortwachter (en de financiële gevolgen daarvan).
  4. Bekijk met de werknemer welke gevolgen medische behandelingen kunnen hebben voor het werk.
  5. Vraag de bedrijfsarts of andere deskundigen om gericht advies over het werkvermogen van de werknemer. Bespreek in een driegesprek met werknemer, bedrijfsarts of deskundige de werkmogelijkheden.
  6. Is werken (even) niet mogelijk is, bespreek dan hoe je onderling contact houdt en op welke manier collega’s worden geïnformeerd tijdens de afwezigheid van de zieke werknemer.
  7. Overweeg om binnen de organisatie systematisch aandacht te besteden aan werken met een chronische aandoening, in de vorm van beleid waar voorlichting aan collega’s deel van uitmaakt.

Bron: orinformatie.nl

Reageer op dit artikel