nieuws

Wet zorgplicht kinderarbeid door Tweede Kamer

Gezond werken

Bedrijven moeten actief gaan optreden tegen kinderarbeid. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwet die een zorgplicht voor bedrijven met zich meebrengt.

Wet zorgplicht kinderarbeid door Tweede Kamer

Het initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Laar maakt dat bedrijven een verklaring moeten indienen waarin staat dat ze zich inspannen om kinderarbeid uit hun productieketens te weren.

Boete en strafrechtelijke vervolging

Blijkt na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid dat een bedrijf zijn verplichtingen om kinderarbeid uit te sluiten onvoldoende is nagekomen, dan kan de Autoriteit Consument en Markt een boete opleggen. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren een boete hebben gehad, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Op welke bedrijven van toepassing?

Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en diensten verkopen. Ook is het van toepassing op bedrijven die in Nederland zijn gevestigd en hun goederen en/of diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt. Ten slotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich expliciet richten op de Nederlandse markt.

En op welke bedrijven niet?

Het is niet de bedoeling van de wet dat alle bedrijven een verklaring moeten afleggen. De Kamer heeft voor ogen dat bepaalde groepen van die verplichting worden uitgezonderd. Daarbij gaan de gedachten uit naar kleine bedrijfjes of boekhouders, kappers en cursusinstituten.

Zoals altijd moet de Eerste Kamer de Wet zorgplicht kinderarbeid nog goedkeuren.

Bron: eerstekamer.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbo-wetgeving? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag.

 

Reageer op dit artikel