nieuws

Iedere werknemer een eigen leerbudget?

Gezond werken

Alle werkenden moeten een persoonsgebonden leerbudget opbouwen voor nieuwe opleidingen of cursussen tijdens hun loopbaan. Ze sparen dat leerbudget bij elkaar met een fiscaal aantrekkelijke spaarregeling.

Iedere werknemer een eigen leerbudget?

Dat oppert de Sociaal Economische Raad (SER) in een recent verschenen advies over een leven lang leren.

Belang van levenlang bijscholende werknemers

Het adviesorgaan van regering en parlement hamert al langere tijd op het belang van zich een leven lang bijscholende werknemers. Dat is nodig omdat de arbeidsmarkt snel verandert door technologische ontwikkelingen, internationalisering en verhoging van de pensioenleeftijd. De SER ziet het liefst dat ook niet-werkenden zo’n leerbudget opbouwen.

Potje geld voor professionele ontwikkeling

De raad kan nog niet zeggen of het raadzaam is om de voorgestelde ‘ontwikkelrekening’ verplicht te stellen. Het plan behoeft eerst nog verdere uitwerking. Werkgevers of de overheid zouden ook geld op de spaarrekening kunnen storten. Zolang dit geld maar wordt ingezet waarvoor het bedoeld is: de professionele ontwikkeling van de betrokkene.

Ontwikkeling van positieve leercultuur

Met een nieuw kabinet in aantocht wil de SER nu doorpakken met de ontwikkeling van een “positieve leercultuur”. De komende maanden moeten werkgevers, werknemers en de overheid om tafel om concrete afspraken te maken over de toekomst. Zo moet het onderwijs beter aansluiten bij de behoeften van werknemers. De SER denkt aan maatwerk, meerdere instroommomenten, en snelle en flexibele trajecten.

> Bekijk een samenvatting van het SER-advies Het nieuwe leren (pdf)

Ontwikkelrekening of …

Een commissie onder leiding van Jolande Sap komt een kleine week later met een voorstel dat doet denken aan de ‘ontwikkelrekening’ van de SE. Deze commissie-Sap was door minister Jet Bussemaker gevraagd advies uit te brengen over het ‘leven lang leren’. Want de vaste baan voor het leven komt nauwelijks meer voor en de arbeidsmarkt verandert snel door bijvoorbeeld de opkomst van robots. Mensen die niet verder leren, dreigen buiten de boot te vallen.

… individuele leerrekening

Iedere volwassen Nederlander moet een eigen potje krijgen om zich zijn leven lang te kunnen bijscholen. De overheid, werkgevers en de budgethouder zelf vullen dit leerbudget, de ‘individuele leerrekening’, als het aan de commissie ligt. Naast de leerrekening moet er een digitaal cv komen met daarin alle kennis en ervaring van de eigenaar. Bijscholing zou beter moeten aansluiten op de behoeften van werkenden en op de regio waarin zij werken. Ten slotte bepleit de commissie betere samenwerking tussen alle betrokkenen en een ‘deltacommissaris’ die op dit alles toeziet.

> Bekijk het advies van de commissie-Sap ‘Doorleren werkt’ (pdf)

Zowel de SER, een belangrijke adviseur van het kabinet, als de commissie-Sap hopen dat de onderhandelaars over een nieuwe regering hun plannen in een regeerakkoord opnemen.

 

> Graag een leven lang duurzaam inzetbaar, maar hoe? Leer het op het congres Over duurzame inzetbaarheid.

Reageer op dit artikel