nieuws

Nee tegen expertisecentrum voor beroepsziekten

Gezond werken

Het expertisecentrum voor beroepsziekten is van de baan. Werkgevers hebben het plan van minister Asscher van SZW op de valreep tegengehouden.

Nee tegen expertisecentrum voor beroepsziekten

Het expertisecentrum had de procedure die een zieke werknemer moet doorlopen om een schadevergoeding te krijgen makkelijker moeten maken. In de praktijk is dit vaak een lang en moeizaam proces. Het lastigste is te bewijzen dat de ziekte door het werk komt (het causaal verband).

Werkgevers: nieuw instituut niet nodig

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de oprichting van een nieuw instituut niet nodig. “Wij zien veel meer in verbetering van de uitvoering door bestaande instituten en procedures. Zoals een gespecialiseerde rechter die beter is toegerust om in zaken de juiste informatie boven tafel te krijgen,” zeggen de werkgeversverenigingen tegen Trouw. Teleurstellend, stelt minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer: “Er is nu een ongelijke verhouding tussen werknemer en meestal de verzekeraar. Slachtoffers claimen hierdoor vaak geen schadevergoeding of stoppen voortijdig met het proces. De rekening komt dan uiteindelijk bij het slachtoffer en de samenleving terecht en niet bij de veroorzaker.”

Er is nu een ongelijke verhouding tussen werknemer en verzekeraar

Minister Asscher van SZW in zijn brief aan de Tweede Kamer

Lange en dure procedure voor werknemers

Werknemers die een schadevergoeding van hun werkgever willen, zullen dus voorlopig het bestaande proces moeten blijven doorlopen. In zulke zaken moeten rechters enorme hoeveelheden rapporten doorwerken. Omdat die rapporten zijn geschreven door deskundigen die de werknemer bijstaan en deskundigen die het bedrijf bijstaan, bevatten ze dikwijls tegenstrijdige informatie. Dat maakt zulke processen tot een lange en dure aangelegenheid. De meerwaarde van het beoogde expertisecentrum lag juist in zijn adviserende rol. Zijn advies had het werk van de rechters een stuk eenvoudiger kunnen maken.

Asscher denkt na over alternatief expertisecentrum

Behalve Asscher is ook vakbond FNV zeer teleurgesteld. ‘We hebben er lang samen over gepraat, het ministerie heeft steeds overlegd met VNO-NCW. De werkgevers hebben nooit eerder aangegeven tegen zo’n instituut te zijn. Rapporten hierover zijn zelfs aangepast aan hun wensen, en nu doen ze plots niet meer mee,” zegt directeur Rik van Steenbergen van de FNV. Asscher heeft besloten sowieso niet door te gaan met het instituut, wegens het nu geconstateerde gebrek aan draagvlak. Hij gaat nadenken over een goed alternatief voor het expertisecentrum.

Bron: Trouw

Reageer op dit artikel