nieuws

Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen

Gezond werken

Kennisoverdracht, leren, jezelf ontwikkelen. Dat is van levensbelang om in een steeds veranderende arbeidsmarkt prettig aan het werk te kunnen blijven.

Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen

Maar de huidige arbeidsmarkt draagt onvoldoende bij aan een leercultuur. Een Leven Lang Ontwikkelen is weliswaar noodzakelijk, maar bij lange na nog geen algemeen aanvaarde praktijk. Dat vinden de branche-organisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL.

Iedereen een persoonlijk budget met ontwikkelrechten

Zij doen daarom een gezamenlijk voorstel voor een praktische uitwerking van het Leven Lang Ontwikkelen-concept. De vier partijen brachten vorig jaar al gezamenlijk – ieder vanuit de eigen discipline – het manifest ‘Iedereen aan de slag’ uit. Hierin pleitten zij voor een forse inzet op een Leven Lang Ontwikkelen. Onder meer met de oproep om iedere werkende een persoonlijk budget met ontwikkelrechten aan te bieden.

Stimuleren en faciliteren op veranderende arbeidsmarkt

Met ‘Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen’ gaan de vier nog een stap verder. Zij doen een concreet voorstel aan het nieuwe kabinet en de sociale partners om te komen tot een structurele oplossing. In de voorgestelde oplossing zijn stimuleren en faciliteren belangrijke sleutelwoorden. Werkenden en werkzoekenden moeten zich bewuster gaan worden van hun waarde op de veranderende arbeidsmarkt. Zij moeten worden gestimuleerd zelf de regie te willen en kunnen voeren over hun loopbaan.

> LEESTIP: Leven lang ontwikkelen voor duurzame loopbanen

Hoe ziet een praktisch haalbare ontwikkelstimulans eruit?

Nieuwe technologieën ontwikkelen zich continu, kennis veroudert steeds sneller en tegelijkertijd gaat iedereen langer door met werken. Hoe ziet een praktisch haalbare ontwikkelstimulans er dan uit bij deze ontwikkelingen? Dat is de vraag die de vier branche-organisaties beantwoorden in hun boekje Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen. Zij hebben daartoe het denkwerk over de vraag opgeknipt in vier denkstappen. Die denkstappen zijn uitgetekend op vier kaarten die in het boekje zijn opgenomen.

Bron: abu.nl

 

> LEESTIP: Het nieuwe nummer van Vakblad Arbo heeft ‘Kennisoverdracht’ als thema

Reageer op dit artikel