nieuws

Nederland ondertekent 3 ILO-verdragen

Gezond werken

Het is zover. Na ruim tien jaar lang vasthoudend lobbyen is de officiële bekrachtiging definitief van drie ILO-verdragen over veilig en gezond werken.

Nederland ondertekent 3 ILO-verdragen

Het gaat om de ILO-verdragen 139 over beroepskanker, 148 over werkmilieu en 170 over chemische stoffen. Deze internationale verdragen beschermen de rechten van werknemers.

Basisnormen voor bescherming werknemers

Met de ondertekening van deze verdragen zijn een aantal basisnormen voor de bescherming van werknemers in Nederland verankerd. Het gaat om bescherming tegen beroepskanker, de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen en het gebruik van chemische stoffen. Nederland voldoet aan de vereisten van de verdragen en deze ratificatie helpt om dat ook in de toekomst zo te houden.

Officiële overhandiging door tripartite delegatie

De officiële overhandiging van de ratificatiepapieren vond plaats op donderdag 8 juni tijdens de ILO-conferentie. De ILO legal advisor die de papieren in ontvangst nam, noemde het heel bijzonder dat de papieren door een tripartite delegatie werden aangeboden. Meestal doet de overheid dat alleen. Nu waren ook vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW bij de ondertekening aanwezig.

Internationale verdragen over rechten werknemers

In de ILO onderhandelen overheden, vakbonden en werkgeversorganisaties van over de hele wereld over internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Deze verdragen worden geldig als ze door landen zijn ondertekend en in de nationale wetgeving opgenomen (ratificeren). Hoe meer landen een verdrag tekenen, hoe belangrijker het verdrag is voor een eerlijke globalisering.

Verdragen dragen bij aan veilig en gezond werken

Volgens een schatting van de ILO sterven wereldwijd jaarlijks 2,3 miljoen mensen door ongelukken op het werk of beroepsziekten. Dat zijn er 6.300 per dag. Internationale verdragen over veilig en gezond werken dragen ertoe bij dat dit aantal naar beneden gaat.

> Kijk op de ILO-site voor meer informatie over de ratificatie van de drie ILO-verdragen

Bron: fnv.nl

 

> Neem de regie van uw inzetbaarheid in eigen hand. Leer hoe op het congres Positieve Gezondheid, de tweede stap.

Reageer op dit artikel