nieuws

Niks vroegtijdig afbouwen in de bouw

Gezond werken

Doorwerken tot 67 een probleem in de bouw? Werken in de bouw mag dan fysiek zwaar zijn. Maar van een noodzaak tot vroegtijdig afbouwen in de bouw blijkt weinig.

Niks vroegtijdig afbouwen in de bouw

Afgaand op de uitkomsten van het  jaarlijkse Salarisonderzoek van Cobouw en Berenschot, zit 71 procent van de deelnemers de rit tot zijn 67ste zonder problemen uit.

Hoe ouder, hoe meer duurzaam inzetbaar?

Opvallend: vooral ouderen (vanaf 45 jaar) geven aan moeiteloos door te kunnen tot hun 67ste. In de leeftijdsgroep 18-30 jaar ligt doorwerken tot die leeftijd iets gevoeliger: 65 procent ziet dat zonder problemen zitten. Conclusie: naarmate de leeftijd van werknemers stijgt, voelt hun werk steeds minder vaak als te zwaar.

Verklaringen voor zonnige senioren

Volgens Hans van der Spek van Berenschot zijn er drie mogelijke verklaringen voor de zonnige visie op hun inzetbaarheid van de oudere werknemers in de bouw. “Een verklaring kan liggen in het feit dat ouderen vaak al minder zwaar werk zijn gaan doen. Of dat ze de rest van hun carrière minder zwaar inschatten omdat ze al dichter bij hun pensioen zijn. Daarnaast speelt natuurlijk de bewustwording rond dit thema mee.”

Jongeren lijken zich bewust van de noodzaak zich te blijven ontwikkelen

Redenen minder juichende jongeren

Minder dan 30 procent van de respondenten denkt in de huidige functie voortijdig te moeten afhaken. Belangrijkste reden: de zwaarte van het werk. Een andere: de snelle ontwikkelingen in de markt waardoor het werk verandert. Bij jongeren spelen daarnaast andere zaken mee. Zij willen op termijn een eigen bedrijf beginnen of zijn van plan door te groeien naar een andere functie. Jongeren lijken zich daarbij bewust van de noodzaak zich te blijven ontwikkelen.

DIA, waar heb je het over?

De Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemers is een preventief medisch onderzoek (PAGO), uitgebreid met een adviesgesprek. Conform de nieuwe cao voor de bouw wordt de DIA sinds 1 januari 2017 ingezet om medewerkers langer vitaal te houden. Opmerkelijk dus dat slechts 18 procent van de respondenten zegt te weten wat de DIA is. Bij die 18 procent stimuleert de werkgever de DIA dan ook actief.

Niks mis met de werk-privébalans

Maar liefst 84 procent van de ondervraagden ziet omscholing of opleiding als de sleutel tot hun duurzame inzetbaarheid. En ondanks de hoge werkdruk die meer dan de helft (55%) zegt te ervaren, zitten de meeste bouwmedewerkers daar kennelijk niet echt mee. Want 62 procent geeft tegelijkertijd aan een prima balans te hebben gevonden tussen werk en privé.

Bron: cobouw.nl

 

> Werknemers stimuleren zelf met hun vitaliteit en veerkracht aan de slag gaan? Leer hoe op het congres ‘Positieve Gezondheid op de werkvloer: de volgende stap’.

Reageer op dit artikel