nieuws

Hiv op de werkvloer, dit kan er beter

Gezond werken

“Kan ik op mijn werk wel of niet open zijn over mijn hiv-status? Het is een groot dilemma waar veel mensen met hiv dagelijks mee worstelen.”

Hiv op de werkvloer, dit kan er beter

Dat concludeert Marlies Wagener, fysiotherapeute en docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam. Zij onderzocht de problemen die mensen ervaren met hiv op de werkvloer. Onlangs is zij gepromoveerd op haar proefschrift Living with HIV: Implications for work participation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deelname arbeidsproces normaalste zaak van de wereld?

De gezondheid en levensverwachting van mensen met hiv is in Nederland enorm verbeterd. Mede daardoor zou deelname aan het arbeidsproces weer de ‘normaalste zaak van de wereld’ moeten zijn. Wagener: “Helaas ervaren veel mensen met hiv op de werkvloer nog allerlei problemen. Zoals het dilemma om wel of niet open te zijn over hun hiv-status, stigma en fysieke of mentale problemen.”

Multidisciplinaire richtlijn begeleiding hiv op het werk

Wegener heeft al eerder, samen met beroepsverenigingen en de Hiv Vereniging, een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld. Doel: het verbeteren van de begeleiding op de arbeidsmarkt door professionals van mensen met hiv. Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn bleek hoe weinig kennis er is over hiv op de werkvloer. Daarom zijn er vervolgonderzoeken opgezet in samenwerking met het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan die onderzoeken hebben 400 patiënten deelgenomen.

> DOWNLOAD de multidisciplinaire richtlijn Hiv en Arbeid

Beperkende factoren voor deelname aan de arbeidsmarkt

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat mensen met hiv gemiddeld evenveel werken als de algemene Nederlandse bevolking. Maar de arbeidsparticipatie onder mensen met hiv in de leeftijdscategorie 40-54 jaar is duidelijk lager. Bij mannen geldt dit ook voor de leeftijdscategorie 20-39 jaar. Uit het onderzoek van Wagener komt verder naar voren dat fysieke klachten en depressieve symptomen bij mensen met hiv beperkende factoren zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt.

Verder onderzoek en meer voorlichting over hiv nodig

Wagener raadt aan om verder onderzoek te doen naar de problemen in het werk van mensen met hiv binnen de genoemde leeftijdscategorieën. Daarnaast is onderzoek nodig naar subgroepen die buiten deze studie vielen, zoals mensen met een andere etnische achtergrond. “Het is belangrijk dat werken met hiv op de agenda blijft staan. Om de stigma rond hiv op de werkvloer te verminderen is voorlichting van belang. Het bespreken van de aanpak van problemen op de werkvloer zou heel goed onderdeel kunnen uitmaken van de dagelijkse begeleiding door zorgverleners, vooral de hiv-verpleegkundige”, aldus Wagener.

Bron: hogeschoolrotterdam.nl

Reageer op dit artikel