nieuws

Emotie op het werk: bent u wel eens boos?

Gezond werken

In veel organisaties worden negatieve emoties terzijde geschoven – en soms zijn ze zelfs ronduit taboe. Maar dat betekent niet dat er geen negatieve emoties zijn. Boosheid, angst en bedroefdheid zijn er wel degelijk. En ook daar moet je mee om kunnen gaan als professional en of leidinggevende.

Boosheid

Emotie op het werk: bent u wel eens boos?

Boosheid is de meest gangbare negatieve emotie. Het is afmattend om met boze mensen te moeten werken: het put iedereen uit, ondermijnt de drive, is destructief.  Mensen die vanuit boosheid zijn behandeld, zoeken bovendien vergelding, worden vijandig, willen verhaal halen, willen het de boosdoener en hun organisatie betaald zetten. Hier volgen enkele richtlijnen:

  • Laat uzelf er niet inzuigen. Is er boosheid in uw omgeving, ga er dan maar vanuit dat uw eigen boosheid meer aanwezig wordt, toeneemt. Laat dat niet gebeuren. Of u nu het doel van de boosheid bent of moet bemiddelen, doe er alles aan om de situatie – én uzelf – tot rust te brengen. Blijf kalm. En straal kalmte uit.
  • Kies geen partij voor een medewerker die volgens u onrecht is aangedaan. Goede kans dat dit de negatieve houdingen alleen maar versterkt en de situatie verslechtert. Handel en spreek vanuit een neutrale positie.

Angst

Een crisis, een aanstaande verandering, slechte resultaten, als de angst toeslaat gaan mensen vechten, vluchten of bevriezen. Het werk moet echter doorgaan, hoe groot en ondenkbaar de crisis ook is, en mensen weten dat. Dus zijn ze zeer terughoudend om te laten merken dat ze bang zijn. Ondertussen is angst een destructieve onderliggende kracht. Het leidt tot passiviteit, slechte beslissingen, minder vernieuwing en risicobereidheid, minder ondernemerschap, minder tolerantie voor ambiguïteit. Hier volgen enkele richtlijnen:

  • Pak angst bij medewerkers frontaal aan. Kom meteen in actie: wees open, bied mensen redelijke, realistische geruststelling. En geef zo het signaal af dat dingen onder controle zijn.
  • Help medewerkers om angsten niet te overdrijven. Dat doet u door eerlijk en open te zijn over de uitdagingen waar iedereen voor staat én over de kansen en mogelijke voordelen die er zijn. Deel uw eigen zorgen, dat maakt het voor anderen makkelijker om die van hen te bespreken.

Verdriet

Dit is de negatieve emotie waar je het minst op zit te wachten: werken met bedroefde mensen is funest voor het enthousiasme, de productiviteit en de saamhorigheid. Verdrietige medewerkers hebben weinig energie en weinig interesse in wat ze ooit boeide. Het kan uitmonden in apathie. Ze komen later op hun werk, gaan eerder weg, mijden lastige meetings, vinden het fijn om op andere locaties te werken en worden vaak graag overgeplaatst naar verre locaties. Richtlijnen:

  • Ben er. Verdriet gaat meestal gepaard met gevoelens van isolatie. Blijf toegankelijk voor uw mensen, maar hoed u ervoor om bedroefde mensen te pushen tot meer geestdrift of ze advies te geven over het omgaan met hun verdriet. En vertel ze vooral niet dat u weet hoe ze zich voelen. Dat kunt u helemaal niet weten.
  • Toon karakter. Veel managers, vooral mannen, raken geheel van slag als ze met een huilende medewerker worden geconfronteerd. Dat doet de zaak uiteraard geen goed. Accepteer allereerst dat huilen een legitieme manier is om negatieve emoties te uiten. Geef mensen ruimte. Laat het gebeuren zonder er een therapeutische sessie van te maken. ‘Het is een lange dag geweest, zullen we de boel afsluiten en morgenochtend weer bij elkaar komen?’

Bron: Management Executive

Reageer op dit artikel