nieuws

Oudere werknemers even goed als jonge

Gezond werken

Oudere werknemers functioneren even goed als jongere, vindt driekwart van de werkgevers. En 12 procent vindt zelfs dat oudere werknemers beter presteren.

Oudere werknemers even goed als jonge

Veel werkgevers zijn dus positief over het functioneren van oudere werknemers. Dit is een van de uitkomsten in de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). > Bekijk de digitale publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het SCP

Gewenst dat ouderen doorwerken na hun zestigste

Van die werkgevers vindt 60 procent het gewenst dat werknemers ook na hun zestigste doorwerken. In 2001 vond 42 procent van de werkgevers dit. Dit percentage is in vijftien jaar tijd flink toegenomen. Doorwerken na de pensioenleeftijd? Dat vindt 50 procent van de werkgevers een goed idee.

12 procent vindt dat oudere werknemers beter presteren

Maar liefst driekwart (77%) van de werkgevers vindt dat oudere werknemers even goed functioneren als jongere werknemers. Opmerkelijk: 12 procent vindt zelfs dat oudere werknemers beter presteren. Toch vindt een kwart van de werkgevers dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun loonkosten rechtvaardigen. Maatregelen om ouderen te ontlasten – extra vrije dagen, taakverlichting, kortere werkweken – zijn steeds minder vaak gemeengoed.

> LEES OOK: 2,6 biljoen winst als ouderen doorwerken

Digitale publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’

‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ is een digitale publicatie (card stack). De publicatie is opgebouwd uit meerdere op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Iedere pagina gaat in op een specifiek thema, gebaseerd op gegevens uit het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers. De kaarten beschrijven de manier waarop werkgevers hun personeelsbeleid vormgeven en investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe scholen ze hun werknemers? Nemen ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst? Nemen ze specifieke maatregelen voor oudere werknemers?

Bron: SCP

Reageer op dit artikel