nieuws

Top 5 ongevallen op de werkvloer

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat zijn de meest voorkomende ernstige ongevallen in Nederland? En wat zijn de verhalen achter deze ongevallen: de oorzaken? Een overzicht in een notendop.

Top 5 ongevallen op de werkvloer

Botbreuken, snijwonden, beknelde of geamputeerde ledematen, brandwonden of oogletsel. Ongevallen op de werkvloer leiden tot letsel en dat kan leiden tot ziekteverzuim. Soms is een ongeval zo ernstig dat het gemeld moet worden bij de Inspectie SZW.

Ernstig arbeidsongeval

Als een medewerker na een ongeval op de werkvloer in een ziekenhuis moet worden opgenomen, blijvend letsel oploopt of zelfs overlijdt, is er sprake van een ernstig arbeidsongeval. De werkgever is dan verplicht het ongeval te melden bij de Inspectie SZW. Elk ongeval is een verhaal op zich. RIVM Veilig Werken heeft al deze ‘verhalen’ – bijna 25.000 – opgeslagen in een grote database: Storybuilder. Die verhalen leren ons veel over verschillende soorten ongevallen en de oorzaken ervan.

Meest voorkomende ongevallen

Storybuilder onderscheidt 36 verschillende soorten ongevallen. Van ongevallen met machines of gereedschap tot verdrinking of elektrocutie. De vijf meest voorkomende ernstige ongevallen:

Type ongeval Percentage van het totaal
1.    Vallen van hoogte 29%
2.    Contact met bewegende delen van een machine 22%
3.    Vallende objecten 13%
4.    Aanrijdingen van een voetganger door een
voertuig
4,4%
5.    Beknelling tussen een machine en een ander
object
4,2%


Vallen van hoogte
is een verzamelnaam voor acht verschillende ‘valscenario’s’, waaronder vallen van een ladder of trapje, vallen van steigers en vallen van een stilstaand voertuig.

Informatie over oorzaken

In factsheets over verschillende typen ongevallen kun je lezen wat ‘het verhaal’ achter zo’n ongeval is. Wat is er gebeurd? Waar, hoe en waarom ging het mis? Bij vallen is de oorzaak vaak een verkeerde beweging of misstap. Daarbij geldt: hoe hoger de val, hoe groter de kans op ernstig letsel. Maar een veilige grens voor werken op hoogte is er niet; ook als je van een trapje van 1,5 meter hoog valt, kun je ernstig letsel oplopen.

Bij de ongevallen met machines speelt de fysieke afscherming meestal een rol. Die is niet aanwezig of wordt niet (goed) gebruikt.

Een misverstand over ernstige ongevallen door aanrijdingen is dat de belangrijkste oorzaak te maken heeft met de snelheid van het voertuig. Analyse van de cijfers toont echter aan dat zichtbaarheid (van het voertuig én van de voetganger) een grote rol speelt.

 

> Meer weten over aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten? Kom naar de Arbo Wetgeving &  Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel