nieuws

Gewasbescherming geslaagd, boer overleden?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ethiopische boeren en agrarische werknemers van grote kwekerijen worden steeds meer blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Maar hun kennis van deze middelen is beperkt en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen onvoldoende.

Gewasbescherming geslaagd, boer overleden?

Dat vergroot de kans op gezondheidsproblemen, waarschuwt Beyene Negatu Mormeta. Hij is maandag 12 juni gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.

Veel gewasbeschermingsmiddelen, weinig pbm

In Ethiopië worden steeds meer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, terwijl de kennis over deze middelen over het algemeen slecht is, constateert Beyene Negatu Mormeta in zijn proefschrift Occupational risks and health effects of pesticides in three commercial farming systems in Ethiopia. Boeren en agrarische werknemers van grote kwekerijen gebruiken slechts in beperkte mate persoonlijke beschermingsmiddelen. Daardoor kunnen ze in aanraking komen met middelen voor gewasbescherming en gezondheidsproblemen krijgen. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en de bijbehorende gezondheidseffecten in verschillende agrarische bedrijfssystemen (kleinschalige en grootschalige bedrijven en bloemenkwekerijen) in Ethiopië.

> LEES OOK: Chemie blokkeert regels gifstoffen

Gezondheidsproblemen bij jonge medewerkers

De onderzoekers zagen reeds gezondheidseffecten aan de longen en het zenuwstelsel bij relatief jonge werknemers (gemiddeld 26-27 jaar) na een relatief korte (gemiddeld 4 jaar) blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. “Dat maakt interventies dus dringend noodzakelijk”, stelt Beyene Negatu Mormeta. De gezondheidsproblemen ontstaan waarschijnlijk vooral doordat de huidige situatie in Ethiopië weinig mogelijkheden biedt voor een juiste toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen. In de meeste situaties ontbreekt een geschikt arbosysteem. Evenmin zijn er programma’s om de gezondheid te bewaken van blootgestelde boeren en werknemers in agrarische bedrijven.

> LEES OOK: Frankrijk: non-Hodgkin is beroepsziekte

Garantie arbo-omstandigheden en gezondheid boeren

Een gezond arbeidspotentieel is een essentiële voorwaarde voor duurzame productie en economische ontwikkeling, weet Beyene Negatu Mormeta. “Er moet daarom een garantie komen voor de arbeidsomstandigheden en gezondheid van boeren en agrarische werknemers. Dit zou in de 21e eeuw niet meer moeten worden veronachtzaamd.” De Ethiopische landbouw wordt steeds intensiever. Daarom is het van belang dat er in Ethiopië een bevoegde instantie komt voor de registratie van gewasbeschermingsmiddelen. Diezelfde instantie zou ook toezicht moeten houden op het gebruik. Andere taken: zorgen voor de uitvoering van internationale conventies en verdragen, een systeem opzetten om de gezondheid van blootgestelde boeren en agrarische werknemers te bewaken en gericht interventieonderzoek doen.

Bron: uu.nl

 

> LEESTIP: Beroepsziekten voorkomen, de sluipmoordenaars aangepakt

Reageer op dit artikel