nieuws

6 do’s voor een goede dialoog

Persoonlijke ontwikkeling

Een dialoog hetzelfde als een gesprek? Niet meteen. Een dialoog biedt plaats aan de meningen en gevoelens van iedere spreker. En verschaft inzicht in de achterliggende motivaties en vooronderstellingen.

6 do’s voor een goede dialoog

Echt andere koek dan bijvoorbeeld een verkoop- of slechtnieuwsgesprek. Een geslaagde dialoog schud je niet even uit je mouw, die moet je oefenen. Liefst met een heuse gespreksleider. Aan welke eisen moet een goede dialoog voldoen?

6 do’s voor een goede dialoog

Een goede dialoog voldoet aan een aantal eisen. Dit zijn de 6 do’s voor een goede dialoog.

1. Schort uw oordeel op

Schort voor de duur van de dialoog ieder oordeel op. In de praktijk betekent dit: geen evaluerende, normerende opmerkingen. U mag alleen om verduidelijking en aanvulling vragen. Niet zo makkelijk als het wellicht klinkt. Want we zijn ons veelal niet eens bewust van onze eigen (voor)oordelen. Let wel: dit betekent niet dat u geen oordeel mag hebben, u moet dat alleen even voor u houden. Doel is een gespreksveld te creëren dat de vrije doorstroom van gedachten en gevoelens bevordert.

2. Luister!

Een dialoog is vooral een methode van luisteren. De basis van dit luisteren is dat alles wat mensen voelen, zien, horen en percipiëren een visie is op de realiteit, niet per se de visie. Iedereen respecteert dus verschillen in opvatting. Iedere visie is relatief en voor verandering vatbaar. Dit impliceert: luisteren naar je eigen toon en woordkeus, luisteren naar anderen om uit te vinden wat zij belangrijk vinden, luisteren naar het collectief om de meningen en ideeën te identificeren en voor jezelf te duiden. Goed luisteren is een hele kunst, maar het valt te leren.

Iedere visie is relatief en voor verandering vatbaar

> LEES OOK: Bouwen aan ideeën? Maak een mindmap!

3. Stel de goede vragen

Goed onderzoek begint bij goede vragen stellen. Goede vragen stellen is een kwestie van fundamentele nieuwsgierigheid en grondige reflectie. Alleen zo komt u erachter wat echt belangrijk is. De gespreksleider moet de deelnemers helpen hieraan te werken. Daar zijn allerlei oefeningen voor, maar houding, motivatie en intelligentie zijn eerste voorwaarden.

4. Let op non-verbale communicatie

Als de verbale communicatie tegengesteld is aan de non-verbale, wint de non-verbale het vrijwel altijd als het gaat om geloofwaardigheid. Lichaamshouding, uitdrukking en beweging, maar ook uiterlijk en kleding verschaffen een ander informatie. En die informatie is vaak anders dan u zelf denkt. Een goede gespreksleider let ook op de impact van non-verbale communicatie en spreekt deelnemers aan de dialoog hierop aan.

Uw non-verbale boodschap is vaak anders dan u denkt

5. Maak vooral afspraken

Een goede dialoog vereist een prettige fysieke ruimte zonder de hectiek van alledag. Smartphones uit, dus. Verder geldt nog een aantal uitgangspunten:

  • De dialoog levert geen ander resultaat op dan de dialoog zelf. Afspraken maken en compromissen sluiten hoort bij onderhandelen, niet bij een dialoog voeren.
  • Statusverschil en verschil in functionele rol spelen tijdelijk geen rol.
  • De groep is gezamenlijk verantwoordelijk voor het goede verloop van de dialoog.
  • Wie het woord neemt spreekt tot de hele groep.
  • Ieder die dat wil mag het woord vragen.
  • Het uitgangspunt is het hier en nu: oude koeien blijven in de sloot.
  • Ieder staat voor zijn mening en daarbij is ieders werkelijkheid de zijne, niets meer, maar ook niets minder.

6. Zorg voor een goede gespreksleiding

Een goede dialoog valt of staat met de discipline in het volgen van de procedure en regels. Daarom is een strakke gespreksleiding een must. De gespreksleider bespreekt welke thema’s aan de orde komen, zorgt voor rust en afwisseling, is gastheer en regisseur van het proces, houdt de deelnemers aan de eisen en hun verantwoordelijkheden en zorgt voor discipline. De gespreksleider bemoeit zich niet met inhoud, alleen met het proces.

Bron: sigma.online

Reageer op dit artikel