nieuws

RI&E toetsingsvrij bij max 25 man

RIE

Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van een branchespecifiek RI&E-instrument, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.

RI&E toetsingsvrij bij max 25 man

De risico-inventarisatie en -evaluatie is een lijst waarin de werkgever de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf op een rijtje zet.

Toetsingsvrij

Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor toetsingsvrijstelling?

  • Bij het bedrijf werken maximaal 25 werknemers (alle vestigingen samen).
  • Voor het opstellen van de RI&E maakt het gebruik van een branchespecifiek RI&E-instrument dat is goedgekeurd door de sociale partners en een gecertificeerde arbo-deskundige.
  • Het bedrijf valt onder de desbetreffende branche.

RI&E Openbare Bibliotheken

Voor de bibliotheekbranche  bijvoorbeeld is er een erkend RI&E-instrument Openbare Bibliotheken ontwikkeld. Doordat er sprake is van een erkend instrument, is er een toetsingsvrijstelling mogelijk voor bibliotheken waar maximaal 25 medewerkers werken. De VOB en de vakbonden hebben het instrument gezamenlijk ontwikkeld. Het digitale instrument helpt de werkgever om keuzes te maken en prioriteiten te stellen in zijn beleid met betrekking tot veilig en gezond werken. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet bestaat de verplichting om altijd een accurate en actuele RI&E te hebben. Is zo’n actuele risico-inventarisatie er niet, dan kan dit tot hoge boetes leiden.

> Kijk op www.rie.nl voor het erkende RI&E-instrument Openbare Bibliotheken

 

Een RI&E uitvoeren met behulp van het branchespecifiek RI&E-instrument is relatief eenvoudig. Naast de risico-inventarisatie moeten bedrijven en organisaties hun risico’s vertalen naar een plan van aanpak. Zoals de naam al duidelijk maakt, geven zij hierin aan op welke manier ze de bij hen geconstateerde risico’s willen aanpakken en welke acties zij daartoe zullen ondernemen.

> Met een dynamische RI&E houdt u de RI&E levend: Begeleiding van een dynamische RI&E 

Reageer op dit artikel