nieuws

RI&E verdwijnt bij de kinderopvang

RIE

Lijstjes invullen is passé en niet voldoende toegespitst op toepassing in de praktijk, vindt de kinderopvangbranche. Om de kwaliteit en het toezicht echt te verbeteren, gaat de verplichte RI&E verdwijnen.

RI&E verdwijnt bij de kinderopvang

Dit stellen minister Asscher (SZW) en de partijen Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, BOinK, FNV en CNV in hun akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. De maatregelen moeten ingaan vanaf 2018.

Akkoord

Minister Asscher is met de eerdergenoemde branchepartijen en de vakbonden FNV en CNV tot een akkoord gekomen voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Het akkoord heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). In het akkoord staan 21 concrete maatregelen die de kwaliteit in de kinderopvang moeten verbeteren. De maatregelen zijn in vier pijlers ondergebracht. Deze zijn: 1) De ontwikkeling van het kind staat centraal, 2) Veiligheid en gezondheid, 3) Stabiliteit in de praktijk en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk en 4) Kinderopvang is een vak.

V&G-beleid

In plaats van de RI&E moet een eigenaar of manager van een kinderopvanglocatie een veiligheid en gezondheidsbeleid opstellen op basis waarvan medewerkers in de praktijk moeten werken. Pedagogisch medewerkers zullen bij dit proces veel meer betrokken zijn dan ze voorheen waren bij de RI&E. Het is zaak om het beleid in een levendig proces te blijven actualiseren en evalueren. Het vierogenprincipe moet hier een belangrijk onderdeel van uitmaken. De toezichthouder kan op basis van het beleid beoordelen of medewerkers dit in de praktijk goed naleven.

Maatwerk

Minister Asscher en de branche delen de wens voor meer maatwerk. Sommige kwaliteitseisen kunnen echter niet zonder meer worden losgelaten. Daarom is ervoor gekozen om kinderopvangorganisaties die willen experimenteren, deel te laten nemen aan pilots. Een buiten-bso bijvoorbeeld die maatwerkeisen wil voor het gebruik van de binnen- en buitenruimte, kan zich aanmelden voor zo’n pilot. Daarna moet blijken of sommige kwaliteitseisen definitief gaan veranderen in de wet en welke vorm het het toezicht erop vorm krijgt.

EHBO

Verder moet er conform het akkoord vanaf 2018 op iedere opvanglocatie iemand aanwezig zijn met een EHBO-certificaat. Partijen hebben bepaald dat dit een pedagogisch medewerker moet zijn. Op deze manier is er altijd iemand in de opvang aanwezig  die in geval van nood eerste hulp kan verlenen.

Bronnen: kinderopvangtotaal.nl, rijksoverheid.nl

> Meer doen mét de RI&E? Lees het boek Van Risico-inventarisatie naar Cultuurverandering.

> Profiteer in de Week van de RI&E van kortingen op onze opleidingen.

Reageer op dit artikel