nieuws

Nieuw: basisinspectiemodule RIE

RIE

De Inspectie SZW heeft weer een nieuwe basisinspectiemodule (BIM) gepubliceerd. Het gaat om een onderdeel van de basisinspectiemodule Arbozorg: RIE Deskundige Bijstand.

Nieuw: basisinspectiemodule RIE

De basisinspectiemodules zijn geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Het gaat om algemene beschrijvingen van werkwijzen, inspecteurs mogen ervoor kiezen hiervan af te wijken. De modules zijn opgesteld aan de hand van de laatste stand der techniek.

Nieuwe basisinspectiemodule RIE Deskundige Bijstand

Dit keer heeft de Inspectie SZW een onderdeel gepubliceerd van de BIM Arbozorg: RIE Deskundige Bijstand. Deze basisinspectiemodule is toepasbaar op alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. De module is met name te gebruiken bij initiële inspecties waarin de inspecteurs focussen op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het plan van aanpak (PvA) en deskundige bijstand. Ook zijn een aantal vragen uit de BIM Arbozorg in herinspecties verder uitgewerkt.

> BEKIJK de BIM RIE Deskundige Bijstand

Een van drie basisinspectiemodules die vallen onder Arbozorg

De nieuwe BIM RIE Deskundige Bijstand is één van drie basisinspectiemodules die vallen onder de overkoepelende BIM Arbozorg. De inhoud en elementen van Arbozorg zoals de Inspectie SZW die definieert staan beschreven in de BIM Arbozorg-systeemniveau. Hieronder vallen de drie modules die beschrijven hoe de inspectie arbozorg onderzoekt:

  1. BIM Arbozorg – VOeT
  2. BIM Arbozorg – RIE Deskundige Bijstand
  3. BIM Arbozorg – BHV

Vragen verder uitgewerkt in BIM Arbozorg in herinspecties

Daarnaast staat beschreven op welke elementen van Arbozorg de Inspectie SZW zich richt in de verschillende fases van herinspecties in de BIM Arbozorg in Herinspecties. Een aantal vragen uit deze basisinspectiemodule zijn nu verder uitgewerkt.

> BEKIJK de BIM Arbozorg in Herinspecties

Bron: inspectieszw.nl

 

> TIP: Bijblijven met de RI&E? Kom naar de Praktijkdag RI&E.

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel