nieuws

Nieuwe richtlijn tegen vallende graafbakken

RIE

Sinds 1 september 2017 is een nieuwe richtlijn van kracht voor het veilig verplaatsen van graafbakken.

Nieuwe richtlijn tegen vallende graafbakken

De nieuwe richtlijn is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van brancheorganisaties en bouwbedrijven. Het doel van de nieuwe richtlijn is een einde maken aan ingesleten, maar onveilige praktijken op de bouwplaats. Die hebben in het verleden meermaals geleid tot ernstige, soms dodelijke ongevallen.

Nieuwe richtlijn veilig verplaatsen van graafbakken

In de nieuwe richtlijn voor het veilig verplaatsen van graafbakken hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GC) vastgelegd wat wel en niet mag bij het verplaatsen van graafbakken. Die ondertekenaars zijn onder andere BAM, VolkerWessels, Heijmans, Strukton, Dura Vermeer, TBI, Unica en Ballast Nedam. Bouwend Nederland en BMWT onderschrijven de vastgelegde richtlijn. Aanleiding voor het gezamenlijke initiatief: twee dodelijke ongevallen met een graafbak in 2015 en 2013.

Einde aan ingesleten gevaarlijke praktijken

De nieuwe richtlijn voor het veilig verplaatsen van graafbakken is bedoeld om gevaarlijke situaties te voorkomen. Even snel een graafbak verplaatsen door hem ‘in de oren’ te vervoeren? Of een graafbak zonder borging, dus los, vervoeren in een andere bak? Het zijn vaak voorkomende praktijken die erg gevaarlijk kunnen zijn. Precies daarom wilden brancheorganisaties en grote opdrachtgevers in de bouw aan die praktijken een einde maken. Voortaan zijn deze twee riskante methodes in strijd met de nieuwe richtlijn.

Twee voorkeursvarianten en de optie ‘anders’

Hoe moet het wel? Er zijn twee voorkeursvarianten. Of graafbakken stuk voor stuk verplaatsen aan het snelwisselsysteem. Of er meerdere tegelijk vastsjorren met spanbanden op een platte wagen, bijvoorbeeld een aanhangwagen, en ze zo verplaatsen. In de praktijk betekenen beide methodes extra rijden. Maar ze voorkomen wel dat grondwerkers het leven laten onder vallende bakken. Zijn de twee voorkeursvarianten niet uitvoerbaar, dan zijn er altijd alternatieven voor het veilig verplaatsen van graafbakken. Voor elk alternatief geldt: zorg dat de graafbakken niet kunnen vallen of slingeren, zodat ze geen mensen raken.

> IN DEZE MEMO staat precies wat niet meer mag en hoe het nu moet

Aanbevelingen opnemen in arbocatalogus

Het is de bedoeling dat het nieuwe voorschrift zich als een olievlek over de sector verspreidt. Diverse bedrijven hebben hun werknemers en onderaannemers al ingelicht, andere volgen binnenkort. Het is de bedoeling om de aanbevelingen in de toekomst op te nemen in de arbocatalogus.

Bron: bouwmachines.nl

Reageer op dit artikel