artikel

Werk mogelijk oorzaak beroepsastma

Veilig werken

Een man werkt ruim elf jaar als senior operator bij een bedrijf dat Franse broodproducten en vers banketbakkerswerk produceert. Hij meldt zich in oktober 2008 ziek wegens longklachten en heeft daarna niet meer gewerkt.

 

De arbeidsovereenkomst is met toestemming van UWV per 1 augustus 2011 zonder financiele voorziening opgezegd. De werknemer stapt naar de rechter omdat hij het ontslag kennelijk onredelijk vindt op grond van het gevolgencriterium. Hij heeft beroepsastma gekregen door zijn werk en verder zou de werkgever ook te weinig aan re-integratie hebben gedaan.

 

Arbeidsongeschikt door werk
De kantonrechter overweegt dat de longarts heeft vastgesteld dat er sprake is van allergie voor graanmengsel en dat er deels sprake zou kunnen zijn van beroepsastma. De bedrijfsarts heeft geadviseerd dat de werknemer niet op zijn werkplek kon terugkeren in verband met chronische klachten. Daarmee acht de kantonrechter het – los van de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is geworden door zijn werk – aannemelijk dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden voor zijn werk, nadat hij ruim tien jaar heeft moeten werken in een omgeving met allergenen.

 

Uit de jurisprudentie volgt dat dit kan leiden tot het oordeel dat ontslag zonder toekenning van een redelijke vergoeding kennelijk onredelijk is (HR 25 juni 1999, LJN ZC2935).

 

Met betrekking tot de re-integratie overweegt de rechter dat van de werkgever verwacht had mogen worden dat hij ofwel een deel van de omscholingskosten tot ICT-medewerker voor de werknemer had betaald of zich actiever en constructiever had kunnen opstellen door andere omscholingsmogelijkheden te onderzoeken of andere passende functies aan te bieden. Maar uit niets blijkt dat de werkgever dit in voldoende mate heeft gedaan. Daarmee acht de rechter het ontslag kennelijk onredelijk en een vergoeding van vijftienduizend euro passend. Deze vergoeding wordt geacht een aanvulling te zijn op het inkomen van de werknemer gedurende het eerste jaar na zijn ontslag en een deel van de kosten voor zijn opleiding tot ICT-medewerker.

 

Geinteresseerd in meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

 

Gerelateerd:

Reageer op dit artikel