artikel

Brandveiligheid: trends en mythen

Veilig werken

Brandveiligheid. De overheid beperkt haar rol als regelgever en controleur. Tegelijk verandert de rol van de brandweer. Lector Ricardo Weewer duidt trends en ontkracht hardnekkige mythen.

Brandveiligheid: trends en mythen

Het is een rijksbrede trend, de terugtredende overheid, die meer verantwoordelijkheid en beslissingsruimte legt bij de samenleving. Als het over brandveiligheid gaat: bij gebouwbeheerders en gebruikers. Volgens Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde bij de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid, pakken bedrijven die beleidsruimte nog onvoldoende.

Bouwbesluit

De eisen in het Bouwbesluit 2012 zijn uitsluitend gericht op tijdige en veilige ontvluchting van aanwezige personen en op het voorkomen van branduitbreiding naar de buren. Veel gebouwbeheerders denken dat ze automatisch een brandveilig gebouw hebben als ze aan die wettelijke eisen voldoen. Weewer: “Dat is een hardnekkige mythe. Want een gebouw dat volledig compliant is aan het Bouwbesluit 2012, kan nog steeds afbranden. Extra preventieve maatregelen voor snelle detectie, brandbeheersing en dus behoud van gebouw en bedrijfscontinuïteit, zijn geen zaak voor de overheid maar voor de ondernemer.”

Vergoeden en blussen

Dat investeren in extra brandveiligheid bovenop het wettelijk minimumniveau weggegooid geld is, omdat de verzekeraar de schade toch wel vergoedt, is volgens Weewer de tweede mythe. En dat de brandweer de boel tijdig komt blussen is mythe nummer drie. Het beeld dat de brandweer bij bedrijfsbranden altijd naar binnen gaat om het vuur te temmen en het bedrijf te redden, moet volgens Weewer behoorlijk worden genuanceerd.”Dat is eenvoudigweg niet altijd mogelijk.“

Afbranden

De terughoudendheid bij binnenbrandbestrijding volgens de nieuwe brandweerdoctrine betekent niet dat de brandweer alle gebouwen maar lukraak laat afbranden, een mythe die leeft bij sommige verzekeraars. Dat past niet bij de kwaliteit die de brandweer nastreeft, zegt Weewer. Daarom zoekt zij naar nieuwe, innovatieve inzetmethodieken voor bestrijding van risicovolle branden van buitenaf. “Bijvoorbeeld met ultrahogedrukblussystemen. Dan lopen brandweerlieden minder risico.”

Veiligheidsnetwerken

De crux van een brandveilige samenleving zit volgens Weewer echter vooral in de vorming van maatschappelijke veiligheidsnetwerken waarin overheid, burgers en bedrijven samen optrekken. Door gezamenlijk meer te investeren in de voorkant van de veiligheidsketen, preventie dus, valt de grootste veiligheidswinst te behalen. Weewer: “Die maatschappelijke krachtenbundeling ziet de brandweer als haar missie voor de komende jaren.”

 

> Meer weten? Lees het volledige artikel ‘Investeren in preventie’ van Rob Jastrzebski in Arbo 7/8-2015.
TIP: Doe uitgebreide theoretische en praktische kennis op over brandveiligheid. Bekijk het programma van de 2-daagse basiscursus brandveiligheid op 7 en 14 oktober 2015.

Reageer op dit artikel