artikel

Astma door rioolwerk?

Veilig werken

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van causaal verband tussen de klachten en het werk. Lukt het in dit geval geval om dat aan te tonen?

Astma door rioolwerk?

Een man werkt tweeënhalf jaar bij een rioolbeheersbedrijf en valt in november 2004 uit met long- en huidklachten. De bedrijfsarts acht hem niet meer geschikt voor zijn eigen werk.

Huid- en longproblemen door werk

Na een niet geslaagde re-integratie is het dienstverband eind 2006 beëindigd. Het UWV verklaart de man 100% arbeidsongeschikt. Hij vordert schadevergoeding van zijn ex-werkgever omdat hij in krappe, vochtige kruipruimtes moest werken waarbij hij werd blootgesteld aan schimmels, ongedierte en rioolgas. Die hebben zijn huid- en longproblemen veroorzaakt. De kantonrechter wijst in oktober 2013 de vordering af: uit het deskundigenrapport is geen oorzakelijk verband af te leiden tussen de gezondheidsklachten en de werkzaamheden.

Werkgever: niet door het werk

In hoger beroep bij het gerechtshof voert de werknemer alleen de longproblemen aan. De werkgever stelt dat deze problemen niet door het werk zijn veroorzaakt. Werkgever en werknemer verschillen van mening over (1) de mate waarin de werknemer werkzaam was in kruipruimtes en (2) in hoeverre daarbij sprake was van “vies werk”. Volgens de werknemer werkte hij in het tweede jaar vier dagen per week vijf tot zes uur per dag in kruipruimtes. Daarbij werd hij geconfronteerd met vieze klusjes bij particulieren, meestal lekkages. Volgens de werkgever is astma een aandoening die multifunctioneel bepaald is. Risicofactoren zijn onder meer roken en familiair voorkomen.

Hof: causaal verband niet in rapport

Volgens het hof vallen deze beide oorzaken bij de werknemer niet uit te sluiten. De astma kan in dit geval echter ook een beroepsziekte zijn. Maar die duidelijke relatie tussen de astma en het werk kan het hof uit het deskundigenrapport niet afleiden. De deskundige noemt gezondheidsklachten die met rioolwerkers in verband worden gebracht. Astma is er daar één van, maar onduidelijk is welke specifieke stof dit kan veroorzaken. Volgens het hof acht de deskundige het risico en de blootstelling van de werknemer beperkter dan die voor een rioolwerker. Ook is van belang dat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten voor een rioolreparateur, behalve H2S, geen specifieke risico’s voor rioolwater benoemt.

Geen omgekeerde bewijslast

Daarmee biedt het deskundigenrapport onvoldoende aanknopingspunten om vast te stellen dat de astma het gevolg is van de werkzaamheden. Daardoor is niet vast te stellen dat daadwerkelijk een voor de gezondheid schadelijke blootstelling heeft plaatsgevonden. Omdat daarom de omkeringsregel niet kan worden toegepast, moet de werknemer zelf het causaal verband tussen de werkzaamheden en zijn astma te bewijzen. Hij heeft daarvoor geen gespecificeerd bewijsaanbod gedaan. Het hoger beroep wordt verworpen.

 

Bron: Gerechtshof Den Haag, 25 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2920
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag op 11 april 2017.

Reageer op dit artikel