nieuws

Wat helpt tegen overvallen?

Veilig werken

De afgelopen maanden bestaat er veel belangstelling voor het cameratoezicht door winkeliers. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken kondigde aan de wettelijke restricties voor het cameratoezicht te willen verruimen. Daardoor wordt het mogelijk beveiligingscamera’s ook op straat te richten. Nu dat mag, dreigen veel winkeliers zich veilig te wanen.

 

Trigion, dat zelf op grote schaal cameratoezicht houdt, heeft laten onderzoeken wat de effecten zijn. Conclusie: camera’s ook op straat richten wordt algemeen toegejuicht – maar brengt slechts schijnveiligheid. Trigion pleit voor verdergaande en samenhangende maatregelen.

 

De praktijk toont aan dat overvallers winkelstraten mijden waar de kans op opsporing en vervolging groter is. In die straten hebben winkeliers samenhangende maatregelen getroffen – en daarover duidelijk gecommuniceerd. Zo zijn er inmiddels zeer goede resultaten geboekt met intelligente camerasystemen en met het besproeien van overvallers met synthetisch DNA. Ook effectief zijn security awarenesstrainingen voor winkeliers en duidelijke waarschuwingsbordjes voor het publiek.

 

Meer over cameratoezicht vindt u hier.

Reageer op dit artikel