nieuws

Grotere kans op borstkanker door nachtdienst

Veilig werken

Frans onderzoek toont aan dat het risico op borstkanker bij nachtarbeiders 30 procent hoger ligt dan bij werkneemsters die overdag werken.

De studie werd in Frankrijk uitgevoerd door het Inserm (Institut national de la sante et de la recherche medicale) en vergeleek het werkzame leven van 1232 vrouwen die tussen 2005 en 2008 borstkanker ontwikkelden met dat van 1317 andere vrouwen. 13 procent van de vrouwen met borstkanker en 11 procent van de controlegroep hadden op een bepaald moment van hun loopbaan ‘s nachts gewerkt.

30% meer risico op borstkanker bij nachtwerksters

De resultaten zijn verschenen in de International Journal of Cancer en wijzen erop dat het risico op borstkanker nagenoeg 30 procent hoger lag bij de vrouwen die ‘s nachts hadden gewerkt in vergelijking met de andere vrouwen. De verhoging van het risico was bijzonder duidelijk bij vrouwen die gedurende meer dan 4,5 jaar ’s nachts hadden gewerkt. Het risico was ook hoger bij vrouwen met een arbeidsritme van minder dan drie nachten per week, wat frequentere verschuivingen impliceert tussen het dag- en nachtritme.

Frans onderzoek bevestigt resultaten eerder Deens onderzoek

Het risico was bijzonder hoog bij werkneemsters die minder dan 4 jaar voor hun eerste voldragen zwangerschap ‘s nachts hadden gewerkt. Volgens de onderzoekers zijn de borstkliercellen voor de eerste bevalling onvolledig gedifferentieerd en mogelijk gevoeliger voor stoornissen in het 24-uursritme.

De Franse studie bevestigt resultaten van eerder onderzoek uit Denemarken, die wijzen op een verband tussen nachtarbeid en borstkanker.

Precieze redenen voor verband moeten nog worden aangetoond

De precieze redenen voor een dergelijk verband moeten nog worden aangetoond, maar men vermoedt dat het gaat om storingen in de productie van melatonine, een substantie die het lichaam vooral aanmaakt tijdens de nachtelijke slaap. De stof zou een bepaalde bescherming verlenen tegen kanker, waaronder borstkanker. Twee verhoogde risicofactoren die in de Franse studie werden vastgesteld (nachtarbeid minder dan drie keer per week en nachtarbeid minder dan 4 jaar voor de eerste voldragen zwangerschap) zouden echter op complexere oorzaken kunnen wijzen.

De Wereldgezondheidsorganisatie deelt nachtarbeid in onder ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ agentia.

Reageer op dit artikel