nieuws

Nieuwe norm ISO 19600 helpt bij naleving wetten

Veilig werken

Voldoet uw arbobeleid aan alle wet- en regelgeving? De nieuwe internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, helpt bij het naleven van alle eisen.

ISO 19600 is een richtlijn voor compliancemanagement en geen eisenstellende (certificeerbare) norm. Dat is een bewuste keuze. Er zijn al voldoende certificeerbare managementsysteemnormen voor specifieke onderwerpen, waarvan compliancemanagement deel uitmaakt, zoals bijvoorbeeld ISO 14001 voor milieumanagement of OHSAS 18001voor arbomanagement.

 

Compliancemanagement

ISO 19600 is bedoeld om organisaties te helpen hun bestaande aanpak van compliancemanagement te verdiepen en te verbreden. Het geeft richtlijnen voor het vaststellen, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, onderhouden en verbeteren van een effectief compliancemanagementsysteem. De richtlijn is bedoeld voor alle typen organisaties, ongeacht hun omvang.

 

Verantwoordelijkheden bestuur

In ISO 19600 worden standaardelementen van een managementsysteem ingekleurd en aangevuld voor het onderwerp compliance. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directie, lijnmanagement en medewerkers van een organisatie en voor de onafhankelijkheid van de compliance-officer (of algemener: de compliancefunctie).

 

Cultuur

Voorbeeldgedrag en commitment van managers is essentieel om een cultuur tot stand te brengen waarin compliance ‘normaal’ is en medewerkers op alle niveaus en in alle omstandigheden het juiste gedrag en attitude ten toon (kunnen) spreiden. Omdat compliance voor een belangrijk deel mensenwerk is, is vanuit Nederland ook nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor zogenoemde soft controls als onderdeel van beheersmaatregelen.

Reageer op dit artikel