nieuws

Heeft REACH ook gevolgen voor u?

Veilig werken

Al gebruikt u waarschijnlijk geen Chroom-6, werkgevers moeten vastleggen welke stoffen in huis zijn en welke risico’s daaraan zijn verbonden. Dat kan gaan om professionele schoonmaakmiddelen, maar ook om stoffen die vrijkomen bij lassen, schuren, zagen, lijmen of schilderen. REACH kan dus al snel ook gevolgen hebben voor uw organisatie.

Heeft REACH ook gevolgen voor u?

Voor de inkoop en toepassing van gevaarlijke stoffen gelden nieuwe Europese regels die zijn vastgelegd in de Europese verordening inzake Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH). REACH is in Europa al een tijdje van kracht. De invoering loopt tot 2018 en kent verschillende fases. Het belangrijkste doel is beheersing en vermindering van de risico`s van chemische stoffen voor mens en milieu. Een onderdeel van REACH is het identificeren van de toepassingen van een stof en het opstellen van bindende voorschriften voor veilig gebruik in de praktijk. Alle grote en kleine gebruikers van gevaarlijke stoffen krijgen daarmee te maken.

Ingrijpend

De gevolgen van REACH kunnen ingrijpend zijn. Zo zal het voorkomen dat bepaalde stoffen niet meer beschikbaar zijn of verboden. Dat kan weer gevolgen hebben voor een productieproces en mogelijk zelfs voor de bedrijfscontinuïteit.
Producenten en importeurs van stoffen zijn verantwoordelijk voor registratie van hun stoffen en moeten ook hun afnemers effectief informeren over de risico’s van de stoffen en het veilig gebruik daarvan. Een belangrijk instrument bij deze ‘communicatie in de keten’ is het nieuwe en uitgebreide Veiligheidsinformatieblad (VIB) of extended Safety Data Sheet (eSDS).

VIB en eSDS

Met de komst van REACH is het VIB uitgebreid met een bijlage (extensie) waarin blootstellingscenario’s zijn opgenomen. In de extensie staat voor welke toepassingen of gebruik de stof is toegestaan en veilig gebruikt kan worden. De gebruiker is verplicht de aanwijzingen op te volgen. Alle gebruikers van een stof waarvoor een eSDS wordt opgesteld, ontvangen deze van hun leverancier. Niet alleen gebruikers binnen de chemische industrie, maar alle gebruikers in elke sector. REACH geldt dus voor grote én kleine bedrijven.

Actie eSDS

Wat moet u onder andere doen als u een eSDS ontvangt?

  1. Houd bij welke eSDS’en u binnenkrijgt en noteer de datum van ontvangst. Zorg voor een centrale registratie van de eSDS. Let hierbij op dat de eSDS via verschillende kanalen uw bedrijf binnen kan komen.
  2. Controleer of de wijze waarop u de stof in de praktijk gebruikt beschreven staat in de eSDS.
Reageer op dit artikel