nieuws

Vergeet de veiligheidscultuurladder

Veilig werken

Het maakt niet zo veel uit waar je staat op de veiligheidscultuurladder. We moeten nu samenwerken om impact te krijgen op het gezamenlijke doel: meer veiligheid.

Vergeet de veiligheidscultuurladder

Dat stelt Jef Peuters, voorzitter van de Belgische beroepsvereniging Prebes. Prebes is de zustervereniging van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen ( NVVK). Het is tijd voor veiligheidskundigen en preventieadviseurs om creatief te denken, stelt Peuters. “Maar daar zijn we niet zo goed in. We doen te veel aan cirkeldenken.” Peuters denkt dat het voor een veiligheidskundige soms nuttiger kan zijn om een training creatief denken te volgen dan een training risk-assessment. Het is volgens hem tijd dat veiligheidskundigen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. “We moeten ambassadeurs worden, coaches en organisatiedeskundigen.”

Er zijn veel ontwikkelingen waar veiligheidskundigen geen invloed op hebben, maar waar ze wel mee moeten omgaan, zegt Peuters. Hij noemt daarbij het langer doorwerken, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de noodzaak van een goede work-life balance. “Welzijn op het werk is een onderdeel van het geheel, dat kunnen we niet afzonderlijk benaderen.”

Cultuur

De cultuur en de structuur van een onderneming mogen niet bepalend zijn voor de vraag of er gezond en veilig wordt gewerkt, meent Peuters. Hij vindt dat de verantwoordelijkheid bij de hele organisatie moet worden gelegd, niet alleen bij de preventieadviseur. We hebben behoefte aan ondernemers binnen de onderneming. Daarvoor moeten we medewerkers responsabiliseren. Iedereen binnen de organisatie moet initiatief nemen en serieus worden genomen.”

Niet alleen binnen bedrijven moeten deskundigen en werknemers samenwerken aan meer veiligheid en welzijn, ook daarbuiten, vindt Peuters. Hij pleit ervoor dat organisaties die zich bezighouden met veiligheid kennisinstituten worden. “Niet om elkaar te beconcurreren, maar om samen ons doel te bereiken.”

 

> Hoe komt u van de RI&E naar cultuurverandering? Met Cecile de Roos en Walter Zwaard!
> Liever op uw gemak thuis lezen? Bestel het boek ‘Van Risico-inventarisatie naar Cultuurverandering’ van Walter Zwaard en Cecile van der Velde.

Reageer op dit artikel