nieuws

Wel een vuiltje aan de grond

Veilig werken

Mensen die werken in of met vervuilde grond, lopen nog altijd behoorlijke gezondheidsrisico’s. Bij 51 procent van de onderzochte bedrijven bleken de zaken niet op orde.

Wel een vuiltje aan de grond

Dat heeft de Inspectie SZW bekendgemaakt. Het ontbreekt nog maar al te vaak aan een grondig bodemonderzoek voorafgaand aan het werk. Dat kan tijdens de werkzaamheden voor vervelende verrassingen zorgen: werknemers die te maken krijgen met gevaarlijke stoffen of zelfs explosieven in de grond.

Onvoldoende bewust

Niet alleen de werkgevers doen onvoldoende om hun werknemers te beschermen. Ook opdrachtgevers zijn zich nog onvoldoende bewust van het feit dat ook zij een rol hebben bij veilig en gezond werken in de grond. Al in het stadium van het uitschrijven van de opdracht moet een opdrachtgever de arbeidsrisico’s in kaart brengen. Daaronder valt ook het risico van verontreiniging van de bodem en de implicaties daarvan voor grondwerkers. Tot nu toe zijn opdrachtgevers zich nog veel te weinig bewust van hun verantwoordelijkheid voor het zorgen voor veilige werkomstandigheden , aldus de Inspectie.

Vrolijke noot

Hoe somber dit ook mag klinken, er is ook ruimte voor een vrolijker noot. Want de situatie in de sector is al wel flink verbeterd. In 2014 waren de arbeidsomstandigheden voor werken in de grond bij 51 procent van de controles niet in orde. Daar staat tegenover dat dit in 2010 nog op 90 procent van de locaties het geval was. Het gaat dus wel degelijk de goede kant op, constateert de Inspectie.

Reageer op dit artikel