nieuws

Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Veilig werken

In de Staatscourant (2016, 68784) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats.

Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Het gaat om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening.
Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

Nieuw op SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Het ‘•’-teken in de tabel bij sommige stoffen geeft aan dat die stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen van 1 juli 2016. Dit keer zijn gewijzigd:

 • 1,2-dichloorpropaan
 • E-glasvezels met een representatieve samenstelling; [Calcium-aluminium-silicaatvezels met willekeurige oriëntatie en de volgende representatieve samenstelling (in massapercentage): SiO2 50,0-56,0%, Al2O3 13,0-16,0%, B2O3 5,8-10,0%, Na2O < 0,6%, K2O < 0,4%, CaO 15,0-24,0%, MgO < 5,5%, Fe2O3 < 0,5%, F2 < 1,0%. Proces: gewoonlijk met roterende vlamdemping.
 • 3,7,dimethylocta-2,6-dieenenitril
 • acetochloor (ISO): 2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)acetamide
 • brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4’-broom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-nafytyl)cumarine
 • bromadiolon (ISO); 3-[3-(4’-broombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromeen-2-on
 • chlorofacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl)acetyl}-1H-in-dan-1,3(2H)-dion
 • cumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine
 • dexamethason
 • dicyclohexyl fthalaat
 • difenacum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine
 • difethialon (ISO); 3-[3-(4’-broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydronaftaleen-1-yl}-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on
 • dinatrium octaboraat, tetrahydraat
 • fenol, dodecyl-, vertakt
 • fenol, 2-dodecyl-, vertakt
 • fenol, 3-dodecyl-, vertakt
 • fenol, 4-dodecyl-, vertakt
 • fenol, (tetrapropenyl)- derivaten
 • flocumafen, reactiemassa van cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine en trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine
 • perfluorononaan-1 zuur
 • perfluorononaan-1 zuur, natriumzouten
 • perfluorononaan-1 zuur, ammoniumzouten
 • triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-chloor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1- (1H-imidazol-1-yl)-2- propoxyethanimine

Bron: staatscourant 2016, 68784

> De nieuwe versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Strengere Europese richtlijnen carcinogenen

Minister Asscher heeft zich tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap sterk gemaakt voor een betere bescherming van werknemers tegen de risico’s van het werken met kankerverwekkende stoffen. Alle 28 Europese landen hebben eind vorig jaar zijn voorstel daartoe aangenomen. Hierdoor komen er strengere richtlijnen voor het gebruik van carcinogene of mutagene agentia op het werk. In totaal elf gevaarlijke stoffen worden toegevoegd aan een bestaande richtlijn voor houtstof en vinylchloridemonomeer. De toegestane grenswaarden voor die twee stoffen worden verder aangescherpt.

 

> TIP: Meer lezen over de gezonde werkplek? U vindt het in Arbeid en Gezondheid.

Reageer op dit artikel