nieuws

Handreiking veilig gebruik nanomaterialen

Veilig werken

FNV en VNO-NCW hebben een nieuwe versie uitgebracht van de ‘Handreiking veilig werken met nanomaterialen en -producten’. De handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers, als hulp bij het risicomanagement van nanomaterialen.

Handreiking veilig gebruik nanomaterialen

Nanomaterialen zijn chemische stoffen of materialen met ultrafijne afmetingen. Hierdoor hebben ze speciale eigenschappen die hen interessant maken voor diverse toepassingen.

Nieuwe inzichten

De nieuwe versie ‘Handreiking veilig werken met nanomaterialen en -producten’ (oktober 2016, versie 7.6) actualiseert de in 2010 geschreven eerste versie (1.0) naar de stand van zaken anno 2016. Nieuwe inzichten over de risico’s van nanomaterialen zijn erin opgenomen. Maar er zijn ook nog steeds onzekerheden die het nodig maken om met voorzorg te werk te gaan.

> Download de ‘Handreiking veilig werken met nanomaterialen en -producten’ (versie 7.6)

Risico’s blootstelling

De handreiking besteedt zowel aandacht aan de risico’s van synthetische nanodeeltjes, als aan die van nanodeeltjes die zich vormen op de werkplek of afkomstig zijn van conventionele producten. In de uitgebreide beschrijvingen staat hoe werkgevers en werknemers veilig met dit soort deeltjes kunnen omgaan. Ook biedt de handreiking maatregelen om blootstelling aan deze deeltjes te voorkomen.

Integratie in de RI&E

Naast al deze zaken gaan de samenstellers in op het belang van registratie van de blootstelling aan nanomaterialen met een hoog risico. De handreiking biedt bovendien een handvat voor de integratie in de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) van het werken in de praktijk met nanomaterialen.

> Werken aan de RI&E? Begin goed en DOWNLOAD de GRATIS whitepaper RI&E.

 

[box type=”shadow” ]> Risico’s managen is een vak apart. Deel uw eigen kennis en ervaring met die van deskundigen van naam op de dag Praktijkdag Risico’s Beheersen, Inventariatie >> Interventie >> Advies(rol) op 14 maart in Veenendaal.
> Liever lezen? Het boek ‘Risicogestuurd werken in de praktijk‘ van Martin van Staveren is er voor iedereen voor wie risico’s managen dagelijkse kost is.
[/box]

 

Reageer op dit artikel