nieuws

Reactie VNCI op veiligheid chemie

Veilig werken

De Volkskrant deed eigen onderzoek naar inspecties bij chemiebedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo)’. De VNCI heeft een uitgebreide reactie gegeven op dit onderzoek.

Reactie VNCI op veiligheid chemie

De jaarlijkse rapportage van de rijksoverheid over de naleving van de Brzo, de ‘Staat van de Veiligheid’, en de openbare inspectierapporten vormden de basis voor het onderzoek. In het Volkskrant-bericht stond dat van de 400 chemiebedrijven en andere risicobedrijven in Nederland meer dan de helft de veiligheidsregels in de afgelopen twee jaar heeft overtreden.

> LEES OOK ons eerdere bericht: Chemiebedrijven vaak in de fout

Sterke daling aantal overtredingen

De directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) Colette Alma zegt in haar reactie: “Uit de afgelopen rapportages is op te maken dat door de Inspectiediensten in de afgelopen drie jaar een sterke daling van het aantal overtredingen is geconstateerd en er een verbetering van de naleving is.”

Bijna 70% overtredingen in lichtste categorie

Uit de ‘Staat van de Veiligheid 2015’ blijkt dat bij circa 40 procent van de gecontroleerde Brzo-bedrijven geen overtredingen zijn geconstateerd. Van de wel geconstateerde overtredingen valt bijna 70 procent in de lichtste categorie. Het gaat hier veelal om administratieve tekortkomingen. Het aantal door de overheid als ernstig gekwalificeerde overtredingen is met 2 procent zeer laag gebleven. Bedrijven hebben na constatering van de overtredingen door de inspectiediensten direct actie ondernomen om de tekortkoming op te heffen.

‘Naleving veiligheidsregels is topprioriteit’

Voor de VNCI is naleving van de veiligheidsregels topprioriteit. “Veiligheid is belangrijk voor chemiebedrijven”, stelt Alma. “Niet alleen willen de bedrijven dat eigen én externe werknemers op hun terrein veilig kunnen werken. Zij willen ook zo min mogelijk negatieve impact op hun omgeving hebben. Daarom zijn de installaties en voorzieningen in een chemiebedrijf zo ontworpen, gebouwd en onderhouden dat zij voldoen aan (internationale) strenge veiligheidseisen. Bovendien treffen bedrijven veiligheidsmaatregelen en gelden er veiligheidsprocedures en -afspraken. In een veiligheidsbeheerssysteem legt het bedrijf precies vast wat het doet om de veiligheid te borgen.”

> LEES OOK het artikel ‘Op naar nul ongevallen’ in Chemie Magazine (oktober 2016)

Chemie moet leren van fouten

“Werken aan veiligheid is binnen de chemische industrie een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar en verbeteringen doorvoeren. Hoe vervelend ook, het kan gebeuren dat er iets fout gaat. Het is belangrijk deze fouten en incidenten te analyseren, elkaar daar op aan te spreken en ervan te leren, waardoor we voorkomen wordt dat dezelfde fout nog eens wordt gemaakt”, aldus Alma.

Bron: VNCI

 

Laat u bijpraten over het BRZO 2015 op de Masterclass BRZO/ARIE in maart 2017 (waardering Hobéon SKO-AH 2 punten, SKO-VK 2 punten).

Reageer op dit artikel