nieuws

RIVM publiceert deelonderzoek chroom-6

Veilig werken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een wetenschappelijk literatuuronderzoek gepubliceerd naar de effecten van chroom-6 op de gezondheid.

RIVM publiceert deelonderzoek chroom-6

Het RIVM onderzocht onder meer van welke ziekten het aannemelijk is dat chroom-6 ze kan veroorzaken. Het onderzoek is een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid voor betrokkenen, onder wie oud-medewerkers van Defensie.

2014: eerste klachten oud-medewerkers

In het voorjaar van 2014 kwamen de eerste signalen binnen van oud-medewerkers van Defensie over werken met chroom-6. Zij waren in de overtuiging ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf. Defensie vroeg daarop het RIVM om onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van het werken met chroom-6 bij de krijgsmacht. Het Rijksinstituut heeft het onderzoek opgedeeld in zogenoemde werkpakketten. Daarvan is het wetenschappelijke literatuuronderzoek er een.

> DOWNLOAD de brochure van het RIVM over de resultaten van het onderzoek
> LEES OOK: 1000 vragen over chroomverf

2015: Defensie stelt coulanceregeling in

In afwachting van de uitkomsten het RIVM-onderzoek stelde Defensie begin 2015 een coulanceregeling in voor (oud-)defensiemedewerkers. Hoewel het ministerie dit passend vond vanuit haar werkgeversverantwoordelijkheid, onderstreepte het dat de coulancerekening niet inhield dat zij aansprakelijkheid erkende. Een door het Nederlands Centrum van Beroepsziekten opgestelde lijst van aandoeningen vormde de basis voor de coulanceregeling.

2017: aanpassing lijst van aandoeningen

De resultaten van het wetenschappelijk literatuuronderzoek van het RIVM maken aanpassing nodig van de lijst met aandoeningen van de coulanceregeling. Eventuele nieuwe claims zullen dan ook aan de nieuwe lijst worden getoetst. (Oud-)medewerkers die een aandoening hebben die niet op de nieuwe lijst staat, hoeven het inmiddels ontvangen bedrag uit de coulanceregeling niet terug te betalen.

2018: aanvullend onderzoek CARC en chroomverf

Het RIVM gaat verder met het chroom-6 onderzoek. Dat zal zich richten op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van het gebruik van chroomhoudende verf op de POMS-locaties. De aanvullende onderzoeken naar het gebruik van CARC op de POMS-locaties en chroomhoudende verf op andere Defensielocaties loopt door tot in 2018. Het RIVM zal afgeronde deelresultaten van het onderzoek eerder publiceren.

 

> Praktische aanpakken en maatregelen voor ziekten door werk? U vindt het in het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’.

Reageer op dit artikel