nieuws

Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

Veilig werken

Vrijdag 28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

De International Labour Organization (ILO) verbindt jaarlijks een thema aan de dag. Dit jaar is dat ‘Het verzamelen en gebruik van OSH-gegevens optimaliseren’.
OSH staat voor ‘occupational safety and health’. Bij OSH-gegevens gaat het dan ook om betrouwbare gegevens op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De ILO benadrukt daarmee het grote belang voor landen om het verzamelen en gebruik van dergelijke gegevens op een hoog niveau te brengen.

Optimaliseer verzamelen en gebruik OSH-gegevens

De Sustainable Development Agenda van de Verenigde Naties voor 2030, aangenomen op 25 september 2015, omvat een wereldwijd actieplan met specifieke doelen. Die doelen zijn: een einde maken aan armoede, de planeet beschermen en welvaart garanderen voor iedereen. Met het aannemen van deze agenda is het onvermijdelijk dat landen werken aan hun capaciteit om betrouwbare OSH-gegevens over beroepsrisico’s en gezondheid te verzamelen en gebruiken. Anders kunnen zij niet voldoen aan hun verplichting om enkele van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen te implementeren en daarover te rapporteren.

Veilige werkomgeving voor (vrouwelijke) migranten

Sustainable Development Goal 8 gaat over het propageren van “duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen’’. Daarbij richt doel 8.8 zich op de “bescherming van arbeidersrechten en het propageren van een veilige werkomgeving voor alle werkenden, met inbegrip van – in het bijzonder vrouwelijke – migranten en hen die in hachelijke omstandigheden hun werk verrichten”. Voor doel 8.8 moeten landen rapporteren over de “frequentie van dodelijke en niet-dodelijke arbeidsongevallen, uitgesplitst naar sekse en migrantenstatus.”

Om lidstaten te helpen bij het vergroten van hun mogelijkheden om betrouwbare OSH-gegevens te verzamelen en te gebruiken, heeft de ILO een toolbox samengesteld met relevante informatiebronnen en fact sheets.

> Bekijk de toolbox

> Bekijk de fact sheets

Reageer op dit artikel