nieuws

Kabels in kaart voor veilig graafwerk

Veilig werken

Netwerkbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om hun kabels, leidingen en netwerken op een uniforme manier in kaart te brengen. Het Kadaster verzorgt de opslag en het beheer van de gegevens.

Kabels in kaart voor veilig graafwerk

Demissionair minister Kamp (EZ) heeft hiertoe een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindsman wil met de wetswijziging het aantal schades en ernstige ongelukken bij graafwerk verminderen. Dat nam in 2016 plotseling weer toe.

Ernstige ongevallen en economische schade

Kamp schrijft aan de Tweede Kamer: “Onveilig graafwerk veroorzaakt ernstige ongevallen en levert economische schade voor veroorzakers, netbeheerders en gebruikers op. Juist in de nabijheid van woningen en bedrijven ontstaan de meeste incidenten, omdat betrouwbare gegevens over deze kabels en leidingen vaak ontbreken. Deze wetswijziging legt de basis om alle gegevens over de aanwezigheid en ligging van netten uniform vast te leggen en actief uit te wisselen met betrokken partijen zoals aannemers.”

> Bekijk alle stukken van het wetsvoorstel

Onveilig graafwerk veroorzaakt ernstige ongevallen en levert economische schade op

Demissionair minister Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer

Overgangstermijn voor informatie netbeheerders

Voor de betrokken netbeheerders geldt een overgangstermijn waarbinnen zij de informatie beschikbaar moeten maken. Gasnetbeheerders als Enexis, Liander en Stedin krijgen minder tijd en moeten uiterlijk eind 2019 hun boeltje op orde hebben. Het hogere risico bij eventuele ongevallen speelt hierbij mee. Beheerders van energie-, telecom-, data-, water- en rioolnetten moeten door de aangepaste wet ook informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven inzichtelijk maken voor partijen die graafwerk uitvoeren.

CROW 500-richtlijn voor zorgvuldig graafwerk

Om aan de wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) invulling te geven hebben netbeheerders, aannemers en opdrachtgevers afgesproken ieder vanuit hun eigen rol actief bij te dragen aan een zorgvuldig graafproces. Zij stelden daartoe eind 2016 de CROW 500-richtlijn op, een samenvoeging van twee oudere CROW-richtlijnen. Agentschap Telecom gaat zorgdragen voor naleving van de gewijzigde wet.

> LEES OOK: Wel een vuiltje aan de grond

34.623 keer kabel of leiding geraakt: 22 miljoen euro

Aannemers en grondroerders klaagden al jaren dat de informatie van netbeheerders over hun netwerken niet actueel was. Ook met KLIC-meldingen via het Kadaster stuiten grondroerders daardoor nog regelmatig op kabels en leidingen die nergens op een tekening stonden aangegeven. In 2016 werd 34.623 keer een kabel of leiding geraakt, een totale schadepost van 22 miljoen euro.

Bron: cobouw.nl

 

> LEESTIP: Praktijkgids Arbeidsveiligheid

Reageer op dit artikel