nieuws

Veiligheidsrisico betonvloeren in gebouwen

Veilig werken

Bij gebouwen met een bepaald soort vloeren moeten bouwers en gemeenten goed opletten. Het gaat om vloeren die bestaan uit betonplaten uit de fabriek in combinatie met een laag beton die daar ter plekke op gestort wordt. De aansluiting tussen de twee betonlagen kan een veiligheidsrisico met zich meebrengen.

Veiligheidsrisico betonvloeren in gebouwen

In mei 2017 stortte een parkeergarage in aanbouw in op Eindhoven Airport, waar zulke vloeren waren gebruikt.

Gemeenten moeten goed op het risico letten bij het verlenen van een vergunning voor nieuwbouw.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt daar in een brief aan alle gemeenten aandacht voor.

Het gaat om vloeren die bestaan uit betonplaten uit de fabriek, met daarop een tweede betonlaag die op de bouwplaats wordt gestort

Ook vraagt het ministerie aan de gemeenten om alle bestaande gebouwen te inventariseren waarbij de afgelopen jaren tijdens de bouw gebruik is gemaakt van deze techniek voor betonvloeren.
Het ministerie vraagt aan de Stichting NEN om te bekijken of de toelichting op de NEN-norm voor dit soort vloeren duidelijker zou moeten.

Onderzoek TNO

Het ministerie van BZK reageert daarmee op onderzoek door TNO (in opdracht van Eindhoven Airport) en op een rapport van adviesbureau Hageman (in opdracht van de aannemer BAM) over het gedeeltelijk instorten van de parkeergarage in Eindhoven.

Betonvloeren met twee lagen beton op kolommen

Het gaat om vloeren die bestaan uit betonplaten uit de fabriek, met daarop een tweede betonlaag die op de bouwplaats wordt gestort. Het risico bestaat dat de aansluiting tussen de twee lagen niet goed genoeg is en dat zorgt voor een veiligheidsrisico. De techniek van vloeren met twee betonlagen die steunen op kolommen is de afgelopen jaren vooral gebruikt in de utiliteitsbouw.

Meer informatie http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl

Reageer op dit artikel