nieuws

Huis voor Klokkenluiders kampt met crisis

Veilig werken

Het Huis voor Klokkenluiders heeft in de bijna anderhalf jaar van zijn bestaan nog geen onderzoek naar misstanden kunnen voltooien.

Huis voor Klokkenluiders kampt met crisis

Het Huis, in 2016 in het leven geroepen om melders van misstanden op de werkvloer bij te staan, kampt met capaciteitsproblemen. In het bestuur is volgens onderzoek door NRC onenigheid ontstaan over de afhandeling van meldingen.

Bestuursvoorzitter Paul Loven is inmiddels opgestapt. Het bestuur van het Huis voor Klokkenluiders heeft oud-topambtenaar Maarten Ruys gevraagd te onderzoeken hoe het verder moet met het Huis.

Helft 800 meldingen niet-ontvankelijk verklaard

Van de circa 800 bij het Huis voor Klokkenluiders binnengekomen meldingen van misstanden zouden er zo’n dertig in aanmerking komen voor onderzoek. De helft daarvan zou om uiteenlopende redenen niet-ontvankelijk zijn verklaard, meldt NRC.

Het Huis behoort zelfstandig onderzoek te kunnen doen naar misstanden, maar het onderzoek naar de ontvankelijk geachte zaken loopt flinke vertraging op. Het Huis voor Klokkenluiders zegt in een verklaring dat “de praktijk weerbarstiger is gebleken” dan de theorie. “Het beoordelen en onderzoeken van veel zaken vergt meer tijd dan wij voorheen dachten. Uiteraard heeft dit ook pittige gesprekken opgeleverd binnen het bestuur.”

Expertgroep Klokkenluiders: klokkenluiders in de kou

De Expertgroep Klokkenluiders, voorloper van het Huis, zegt in NRC bij monde van voorzitter Paul Schaap dat het Huis klokkenluiders in de kou laat staan. “Ze handelen in strijd met de wet door grote misstanden niet te willen onderzoeken en zoeken naar allerlei formele excuses.” Schaap vindt dat het Huis “niet handelt naar de geest van de wet, maar naar de letter.”

De in 2016 in werking getreden Wet huis voor klokkenluiders biedt volgens sommige critici te weinig mogelijkheden om adequaat op te treden.

> LEES OOK: Huis voor Klokkenluiders open

50 of meer medewerkers? Verplichte klokkenluidersregeling

Alle organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand.

Het Huis voor Klokkenluiders wijst erop dat de dienstverlening van het Huis doorgaat. “Iedereen die zich bij het Huis voor Klokkenluiders meldt kan rekenen op de vertrouwde advisering en ondersteuning.”

 

> LEESTIP: Gids voor vertrouwenspersonen

Reageer op dit artikel