nieuws

Veilig en grijs moeten terug in de bouw

Veilig werken

55-plussers weer terug de bouw in helpen, onveilige situaties hard aanpakken, afrekenen met oneerlijke concurrentie en een overheid die het goede voorbeeld geeft door eerlijk en veilig werken te belonen. Dat zijn de kernpunten in een notendop van het manifest ‘Bouwen doen we samen’.

Veilig en grijs moeten terug in de bouw

Werkgevers en werknemers doen met dit ‘sociaal bouwakkoord’ een gezamenlijke oproep aan de nieuwe minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees. Zij hebben het manifest ‘Bouwen doen we samen’ recentelijk aangeboden aan de voorzitter van de vaste Tweede Kamer-commissie van SZW.

Sociale manifest is roep om eerlijk speelveld

Het sociale manifest is een roep om een eerlijk speelveld, een dringend verzoek richting rijksopdrachtgevers om te stoppen met goedkoop inkopen van risicovolle bouwprojecten, een pleidooi voor vaste banen, een hart onder de riem van werkloze ouderen in de bouw en een fundament voor toekomstig technisch onderwijs.

Gezamenlijk belang vitale bouwsector onderstrepen

Bouwend Nederland, de CNV en FNV Bouw rolden tot voor kort vechtend over straat. Maar de drie partijen trekken nu samen op. Ze moeten weliswaar nog stevig onderhandelen over de hoogte van de salarissen en de modernisering van de cao. Maar met het manifest willen zij gezamenlijk het belang van een gezonde en vitale bouwsector onderstrepen. De overheid speelt daarin een cruciale rol.

Belangrijkste aanbevelingen ‘Bouwen doen we samen’

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het manifest ‘Bouwen doen we samen’? Hier staan ze in het kort.

 • Meer aandacht voor technisch onderwijs
  “Alleen al in de bouw komen er zeker 40.000 nieuwe banen bij. Dit vraagt om meer aandacht voor technisch onderwijs.”
 • Investeren in duurzame inzetbaarheid
  “Fiscale faciliteiten zijn nodig om investeringen in duurzame inzetbaarheid een positieve prikkel te geven.”
 • Beleid ontwikkelen voor terugkeer 55-plussers
  “De afgelopen 10 jaar hebben veel werknemers de bouw noodgedwongen verlaten. Nu de markt aantrekt, is de kans op werk weer groot, maar we zien dat werknemers uit de bouw en infra van 55-plus werkeloos blijven. Juist deze groep met veel ervaring moet weer worden ingeschakeld. Daar moet een bewust beleid voor worden ontwikkeld, waarbij er een goede balans is tussen belasting en belastbaarheid.”
 • Eerlijk en aantrekkelijk werkveld creëren
  “Een eerlijk speelveld op de arbeidsmarkt is van levensbelang, juist nu economische bedrijvigheid toeneemt en de krapte op de arbeidsmarkt weer zichtbaar wordt. Bestrijd schijnzelfstandigheid, stimuleer zelfstandigen om voorzieningen te treffen voor arbeidsongeschiktheid en pensionering en pas de huidige loondoorbetalingsregels bij ziekte aan. Als sociale partners pleiten wij ervoor dat concurrentie tussen groepen werknemers onmogelijk wordt gemaakt. Dat betekent dat de cao Bouw & Infra voor iedereen onverkort geldt.”
 • Zorgen voor eerlijke spelregels, ook in Europa
  “De overheid zorgt voor spelregels die voor alle Europese werknemers en werkgevers gelijk zijn. Goede regelgeving draagt bij aan eerlijke concurrentieverhoudingen en een verantwoorde werkomgeving. De Inspectie SZW moet over voldoende menskracht beschikken om dit in goede samenwerking met de ons omringende landen uit te voeren.”

Bron: cobouw.nl

Reageer op dit artikel