nieuws

Dit moet u weten over werken in de kou

Veilig werken

Het is niet bepaald koud te noemen op het moment. Maar Nederland is Nederland, dus dat kan van de ene op de andere dag anders zijn.

Dit moet u weten over werken in de kou

Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed presteren. Daarnaast lopen ze de kans om ziek te worden. De werkgever is dan ook verplicht om maatregelen te nemen om gezondheidsschade door werken in de kou te voorkomen. En dat geldt niet alleen voor buitenwerk.

Werken in de kou, het kan zowel buiten als binnen

Werknemers die in de buitenlucht werken kunnen in de winter te maken krijgen met kou. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers, stratenmakers, tuinmannen, postbezorgers, politieagenten en werknemers in de agrarische sector. Dan zijn er nog de mensen die binnen werken in de kou. Zoals medewerkers van koel- en vrieshuizen of werknemers die in grote, tochtige en onverwarmde loodsen werken. Los van het jaargetijde kunnen zij last hebben van kou op het werk.

> DOWNLOAD de GRATIS whitepaper Werken in de winter

Welke maatregelen moeten werkgevers treffen?

Werkgevers moeten maatregelen treffen om gezondheidsschade door werken in de kou te voorkomen bij hun medewerkers. Als het niet mogelijk is om een lage temperatuur op de werkplek te vermijden, moet de werkgever:

> LEES het verdiepende artikel Winters werk en zorgplicht

Wanneer is het eigenlijk te koud om te werken?

In de Arbowet staat niet precies bij welke temperatuur het te koud is om te werken. De FNV hanteert de volgende normen:

Temperatuur onder 15 °C: werkgevers moeten (gratis) extra beschermingsmiddelen bieden: warme kleding en (hand)schoenen. In sommige gevallen kunnen medewerkers hun werk niet meer goed uitvoeren.

Gevoelstemperatuur onder -6 °C: werkgevers moeten het werk stilleggen. Is de gevoelstemperatuur lager dan -6 °C, dan mogen medewerkers in de bouw werkzaamheden buiten (of blootgesteld aan de buitenlucht) neerleggen. Er is dan sprake van vorstverlet.

> Voor werken in de kou in een koel- of vriescel, BEKIJK  de Checklist Werken in koel- en vrieshuizen.

Reageer op dit artikel