nieuws

Toolbox voor gezond- en veiligheidscultuur

Veilig werken

Helaas is een veilige en gezonde werkomgeving nog niet overal de realiteit. Uit ongevalsonderzoek blijkt dat onveilig gedrag vaak een rol speelt bij een arbeidsongeval.

Toolbox voor gezond- en veiligheidscultuur

De Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW hebben daarom onlangs de toolbox Gezond- en veiligheidscultuur gelanceerd. Hiermee kunnen organisaties zelf aan de slag om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen.

Actieve houding ten opzichte van veilig gedrag

Want voor veiliger en gezonder werken is alleen het opvolgen van regels en procedures (compliance) niet voldoende. Het vraagt ook om een actieve houding ten opzichte van veilig gedrag (participatie). Dat is de uitkomst van een project van de Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW dat in 2017 is gestart. In dit project ‘gezond- en veiligheidscultuur’ is geïdentificeerd wat werkgevers, werknemers, Inspectie en Beleid kunnen doen om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen.

Aan de slag met toolbox Gezond- en veiligheidscultuur

Het netwerk van het ministerie van SZW – met vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap – heeft een inventarisatie gemaakt van instrumenten die werkgevers en werknemers kunnen inzetten om een cultuur van gezond en veilig werken te borgen. De door het netwerk aangedragen instrumenten zijn gebundeld in de toolbox Gezond- en veiligheidscultuur. Deze toolbox bevat instrumenten in vier categorieën.

GA NAAR de toolbox Gezond- en veiligheidscultuur

Reageer op dit artikel