nieuws

‘Stel handhaving privacywet AVG jaar uit’

Veilig werken

Niet direct handhaven, die nieuwe privacywet. Na de invoering op 25 mei van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming moet de Autoriteit Persoonsgegevens eerst focussen op voorlichting en ondersteuning van (MKB-)bedrijven.

‘Stel handhaving privacywet AVG jaar uit’

Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer over de AVG. “Uiteindelijk is de samenleving gebaat bij een brede en zorgvuldige implementatie.”
De nieuwe privacywetgeving is complex en ingrijpend. Veel kleine bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte, stellen de ondernemingsorganisaties. Bovendien is er nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet. “Wij pleiten daarom voor gefaseerd toezicht.”

Informatie fraudeurs uitwisselen tussen sectoren onderling

In hun brief aan de Kamer vragen VNO-NCW en MKB-Nederland ook om een wettelijke grondslag voor onderlinge uitwisseling van informatie over wangedrag en fraudeurs. Net als in Engeland, waar deze aanpak zeer succesvol is gebleken. Want ondernemers verliezen jaarlijks miljarden euro’s door verschillende soorten fraude. Van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mag die uitwisseling alleen plaatsvinden binnen een sector. Onzinnig, vinden de organisaties. “Oplichters trekken zich natuurlijk niets van sectorgrenzen aan.”

Laat AVG balans tussen innovatiekracht en privacy bewaken

Daarnaast willen VNO-NCW en MKB-Nederland in de AVG verankerd hebben dat de AP oog heeft voor kansen door innovatie. Zij moet daar in haar beslissingen ook rekening mee houden. “Innovatie is in toenemende mate data-gedreven. Het stelt ons in staat burgers beter te bedienen en oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. We moeten voorkomen dat privacy de kansen van de informatiemaatschappij onnodig blokkeert. Daar moet de AP oog voor hebben en naar handelen. Een goede balans is van belang.”

Gegevensverwerking voor veiligheid- en gezondheidsbeleid

De ondernemingsorganisaties constateren verder dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving. “Zieke werknemers re-integreren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen: dat zijn taken die werkgevers uitvoeren waarbij zij persoonlijke gegevens moeten verwerken. Dat kan niet anders. De afgelopen jaren heeft de AP de ruimte om dat te doen steeds verder beperkt. Maak in de wet daarom concreter welke gegevens werkgevers tenminste mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.”

> LEES OOK: Privacy van A tot Z

En dit is de reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens laat in een reactie per mail weten dat de nieuwe wetgeving per 25 mei ingaat en dat zij dit zien als ‘een harde datum’. “De AP houdt toezicht op naleving van de AVG en zal zo nodig handhaven. Het is al twee jaar bekend dat de AVG op 25 mei aansstaande geldt, er is voldoende tijd geweest om voor te bereiden”, aldus woordvoerder Sandra Loois.

Bronnen: vno-ncw.nl en xperthractueel.nl

 

> TIP: Bijblijven met privacywetgeving en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

> TIP: GRATIS DOWNLOAD ‘Privacy-onrust in de polder’ over privacy zieke werknemers

Reageer op dit artikel