opleiding

Veilig werken

30 mei | Productieve machineveiligheid

Thema: machineveiligheid

Soort opleiding: Opleiding

Prijs: €595

Hogere veiligheid met behoud van efficiëntie

30 mei | Productieve machineveiligheid

Een hoge veiligheid van machines staat haaks op de gewenste productiviteit, omdat bedieners hinder ondervinden van getroffen maatregelen zoals afschermingen. Dit is de gedachte die bij veel productiebedrijven heerst. Deze gedachte voedt het gevoel dat veiligheid geld kost en in de weg zit, een noodzakelijk kwaad is. Met een procesgerichte aanpak is het evenwel mogelijk een hogere veiligheid te bewerkstelligen zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van de productie.

Ontdek de voordelen van productieve machineveiligheid. Wat leert u?

  • U kunt de risico’s beter inschatten door de gevaren die aan een technisch proces kleven te paren aan de taken van de bedieners;
  • U leert de menselijke handelingen en interacties met een productieproces systematisch te analyseren;
  • U kunt de risico-elementen van een machine benoemen;
  • U komt tot effectieve veiligheidsmaatregelen, ofwel maatregelen die risico’s terugbrengen zonder dat bedieners die als overmatig hinderlijk ervaren;
  • U weet hoe u de productie-efficiëntie verhoogt zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Bestemd voor:
Alle mensen die vanuit een technische invalshoek direct betrokken zijn bij (modificaties aan) productieprocessen, en de daarin gebruikte machines en productielijnen.

  • Veiligheidskundigen
  • KAM-functionarissen

Accreditatie:

  • Waardering Hobéon SKO-AH  1 punt
  • Waardering Hobéon SKO-VK 1 punt

Meer informatie & inschrijven

Reageer op dit artikel