blog

Creatief boekhouden

Wetgeving

Doet het altijd goed, op bruiloften, feesten en andere partijen: mopperen (ik druk me netjes uit!) op de vermaledijde regeltjes van de overheid.

Creatief boekhouden

Die heeft daar zelf overigens een aparte organisatie voor opgericht: Actal, het Adviescollege toetsing administratieve lasten. Dat college is per 1 juni 2017 na 17 dienstjaren opgeheven.

Externe toetsing wetsvoorstellen onmisbaar

Verlenging was om juridische redenen niet meer mogelijk: de kaderwet adviescolleges stond dat niet toe. Het kabinet vond echter dat een externe en onafhankelijke toetsing van wetsvoorstellen onmisbaar zou zijn. Daarom werd besloten dat Actal een opvolger krijgt: het Adviescollege toetsing regeldruk, afgekort als ATR. Dat college zal dus ongeveer hetzelfde gaan doen als het vorige, maar onder een andere naam.

Creatief omgaan met de regelgeving

Ik kende al sinds lang de term creatief boekhouden, maar dit lijkt toch op creatief omgaan met regelgeving. Nota bene binnen het eigen college opgesteld. Maar Actal vond dat het bij de beoordeling van de regeldruk niet alleen moest kijken naar wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Het college vond in de nadagen van zijn bestaan nog een bron van verschrikking: de gevolgen op de regeldruk die beleidsregels veroorzaken. Het telde nog 93 rijksinstanties die beleidsregels en andere algemene regels opstellen. Denk aan uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV en de Belastingdienst, en aan inspecties en toezichthouders, zoals de Inspectie SZW, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens Actal bevatten veel van deze regels aanvullende verplichtingen voor bedrijven.

Beleidregels: de interpretatie van regelgeving

Beleidsregels worden ook wel pseudowetgeving genoemd. Beleidsregels leggen (in het kort) vooral vast op welke wijze de ambtenaren van uitvoeringsorganisaties en toezichthouders de regelgeving moeten interpreteren. Is ook handig voor degene die een dergelijke ambtenaar op bezoek krijgt: enerzijds kan hij zien waarop de toezichthouder gaat letten, aan de andere kant maakt het dan ook niet uit welke toezichthouder er op bezoek komt. De meeste beleidsregels komen van de Inspectie Gezondheidszorg en de belastingdienst. De Inspectie SZW staat volgens Actal op de derde plaats! En dat terwijl een paar jaar terug alle Arbobeleidsregels zijn afgeschaft.

Een fraai staaltje zeer creatief boekhouden

Actal noemt als voorbeeld de Basis Inspectie Modules (BIM) van de Inspectie SZW. Daarin staan inspectievragen over een bepaald onderwerp. Ze zijn bedoeld voor de inspecteurs en daarnaast handig voor bedrijven. Want door deze documenten te raadplegen kunnen die weten waar zij aan toe zijn. Maar de BIM Arbeidstijdenwet zorgt voor hoge lasten: bedrijven moeten nevenwerkzaamheden van werknemers registreren. De werkgever is dus verantwoordelijk voor het opvragen en registreren van personeel met dubbele banen of andere nevenwerkzaamheden.

Actal-voorzitter Ten Hoopen vindt dat absolute onzin. De werknemer kan dit zelf melden of nog beter: schrap de verplichting. Volgens Actal kost de BIM-regel per bedrijf gemiddeld 1.130 euro per jaar. Om hoeveel bedrijven het zou gaan, blijft buiten beschouwing. Wel worden de totale kosten van de regeldruk voor bedrijven gesteld op 394.450.000 euro per jaar! Dat lijkt me toch weer een fraai staaltje van zeer creatief boekhouden.

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> Tip: Bijblijven met beleidsregels? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel