nieuws

Kent u de digitale toolkit Nieuwe Arbowet?

Wetgeving

U weet het natuurlijk allang: met ingang van 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Daarmee wijzigen de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Maar hoe zit het met de digitale toolkit Nieuwe Arbowet, kent u die al?

Kent u de digitale toolkit Nieuwe Arbowet?

De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarmee treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet volledig in werking per 1 juli 2017, inclusief second opinion en klachtregeling. ( Bron: OVAL)

Betrokkenen up-to-date met toolkit

Het ministerie van SZW wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals en leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen. Met dat doel heeft het ministerie de digitale toolkit Nieuwe Arbowet gelanceerd.

> LEESTIP: Nieuwe Arbowet drijft preventiemedewerker in armen or

Wat staat er in de digitale toolkit?

Deze toolkit biedt allerlei soorten informatie over de nieuwe Arbowet. De digitale toolkit Nieuwe Arbowet bevat handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden, zoals posters en Q&A’s, over de veranderingen die de nieuwe Arbowet met zich meebrengt.

> GA NAAR de digitale toolkit Nieuwe Arbowet

Alle informatieproducten op één plek

Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. De digitale toolkit maakt het mogelijk organisaties voor te lichten over dit soort wijzigingen in de Arbowet. Bestaande en nieuwe informatieproducten zijn hier op één plek gebundeld. Bovendien wordt de toolkit gedurende het jaar aangevuld met nieuwe informatie.

> LEESTIP: Nieuwe Arbowet, preventie staat voorop

[box type=”shadow” ]> TIP: Download de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet

> TIP: Meer over de nieuwe kansen voor de preventiemedewerker door de nieuwe Arbowet? Doe de blended learning De nieuwe preventiemedewerker.

>TIP: Up-to-date blijven met arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag![/box]

Reageer op dit artikel