Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2021

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen.

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen. In deze publicatie staan de rechten en plichten van zowel werknemer als de werkgever in het kader van ziekte en re-integratie centraal. De informatie gaat vergezeld van voorbeelden en tips die aan de dagelijkse praktijk en aan rechtelijke uitspraken zijn ontleend.

Deze Praktijkgids is geschreven vanuit de optiek van de werkgever, maar is ook goed bruikbaar voor iedereen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van ziekte en re-integratie te maken heeft.

Aan de orde komen onder andere:

  • Verzuimbeleid
  • Arbeidsomstandigheden en arbodienst
  • De eerste twee jaar van ziekte
  • Zwangerschap
  • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
  • Re-integratie: verplichtingen en subsidies
  • Conflicthantering en procedures
  • Ontslag in de relatie tot ziekte
  • Premies werknemersverzekeringen en eigenrisicodragen

De editie 2021 is aangepast aan de wijzigingen van het afgelopen jaar. Ook zijn weer diverse recente gerechtelijke uitspraken als voorbeeld toegevoegd.

Meer informatie & bestellen