RI&E Compleet

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de methodiek voor vrijwel elke activiteit op het gebied van risicomanagement en arbeidsomstandigheden. Op basis van deze inventarisatie zijn planmatig maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van ergonomisch meubilair of computerapparatuur, goede afzuiging in laboratoria of aanpassingen in de werkorganisatie om werkdruk beheersbaar te maken.

RI&E Compleet

Het hebben van een RI&E met een plan van aanpak is een verplichting vanuit de Arbowet.

Bent u op zoek naar een compleet overzicht van de Risico Inventarisatie en - evaluatie? Deze whitepaper geeft u een praktijkgericht stappenplan. Van uitvoering tot aanpak tot toetsing en onlangs geactualiseerd.

RI&E: Compleet - 5 hoofdstukken

  • Inleiding, doel en aanpak
  • Instrumenten
  • uitvoering
  • Plan van Aanpak
  • Toetsing

Download de whitepaper

Lees meer over