Omgaan met gevaarlijke stoffen | 4 november 2021

Leer hoe u de gevaren van stoffen kunt herkennen aan de hand van etikettering. En op welke wijze u kunt nagaan welke risico's hieraan verbonden zijn. Ook hoort u welke stappen u moet zetten zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Tot slot leert u wat u moet doen bij meldingen van gezondheidsklachten of -ziekten, die mogelijk in verband staan met blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Omgaan met gevaarlijke stoffen | 4 november 2021

Leer hoe u de gevaren van stoffen kunt herkennen aan de hand van etikettering. En op welke wijze u kunt nagaan welke risico's hieraan verbonden zijn. Ook hoort u welke stappen u moet zetten zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Tot slot leert u wat u moet doen bij meldingen van gezondheidsklachten of -ziekten, die mogelijk in verband staan met blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Tijdens deze eendaagse training krijgt u praktische handvatten. Er is aandacht voor het herkennen van risico’s, maar ook voor de vertaling naar een praktische aanpak.

Meer informatie & inschrijven