Veilig leiderschap met risicoleiderschap

Net als risicomanagement ligt veiligheidsmanagement onder vuur in onze huidige VUCA-wereld, met volop volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit.

Veilig leiderschap met risicoleiderschap

In deze wereld moeten managers en professionals hun ambitieuze doelen zien te realiseren, ondanks alle dynamiek en onvoorspelbaarheid. Dit vraagt om nieuwe, realistische en werkbare perspectieven op risico’s en veiligheid, binnen én buiten organisaties.

Deze whitepaper gaat daarom over doelgericht omgaan met veiligheid, via veilig leiderschap met risicoleiderschap. Optredende risico’s hebben immers nogal eens effecten op veiligheid, naast bijvoorbeeld extra kosten en reputatieschade. Het is daarom van groot belang om veiligheid integraal te beschouwen, als een essentieel, onlosmakelijk onderdeel van het effectief omgaan met onzekerheden die tot (veiligheids) risico’s kunnen leiden.

Download de whitepaper