Arbowetgeving, vijf vragen beantwoord

Waar mensen werken, gaat helaas ook weleens wat mis. Om zoveel mogelijk ellende te voorkomen, heeft de wetgever een aantal voorwaarden vastgelegd voor veilig en gezond werken.

Arbowetgeving, vijf vragen beantwoord

Daaraan moeten zowel werkgevers als werknemers voldoen. Deze voorwaarden zijn bij elkaar opgenomen in de Arbowetgeving. Die wetgeving bestaat uit de verplichtingen voor werkgevers en werknemers in de Arbowet, plus een praktische uitwerking in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Gezond en veilig werken begint dus bij de Arbowetgeving. Maar … wat weet u eigenlijk over die Arbowetgeving? De redactie van Vakblad Arbo verzamelde vijf vragen over Arbowetgeving en hun antwoorden voor u in deze whitepaper.

Download de whitepaper