Arbowetgeving, vijf vragen beantwoord

Arbowetgeving, vijf vragen beantwoord

Waar mensen werken, gaat helaas ook weleens wat mis. Om zoveel mogelijk ellende te voorkomen, heeft de wetgever een aantal voorwaarden vastgelegd voor veilig en gezond werken.

Daaraan moeten zowel werkgevers als werknemers voldoen. Deze voorwaarden zijn bij elkaar opgenomen in de Arbowetgeving. Die wetgeving bestaat uit de verplichtingen voor werkgevers en werknemers in de Arbowet, plus een praktische uitwerking in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Gezond en veilig werken begint dus bij de Arbowetgeving. Maar … wat weet u eigenlijk over die Arbowetgeving? De redactie van Vakblad Arbo verzamelde vijf vragen over Arbowetgeving en hun antwoorden voor u in deze whitepaper.

Download de whitepaper

Ieder bedrijf een vertrouwenspersoon

De Tweede Kamer nam op 23 mei het wetsvoorstel van Kamerlid Maatoug (Groen Links) aan waarin staat dat iedere werkgever verplicht is om een...